NHO Buskeruds Årsmøte 2018

NHO Buskerud avholder årsmøte og inviterer som vanlig til etterfølgende øl-smaking og middag.

Fotograf: Aass bryggeri

Årsmøte og medlemsmøte i NHO Buskerud 2018

Torsdag 26. april 2018

Sted:                     AASS Bryggeri i Drammen, Gildehallen

1400 - 1600         Medlemsmøte

Tema: Seriøst arbeidsliv og arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Koordinator a-krimsenter Tønsberg/prosjektleder a-krim Skatt Sør Helle Hartz holder innlegg om hvordan operativ enhet jobber i Buskerud. Det legges opp til god dialog med medlemmene om dette viktige temaet.

1600–1630          Oppmøte og registrering m/matbit (i Gildehallen)

1630 - 1730         Årsmøte

Saksliste:

1.            Åpning v/styreleder Haakon Tronrud

2.            Valg av møteleder

3.            Godkjenning av dagsorden

4.            Valg av to personer til å underskrive protokollen

5.            Styrets beretning 2017

6.            Regnskap 2017 – orientering

7.            Valg

A:         Valg til styret v/valgkomiteen

B:            Valg av representasjon til NHOs representantskap og generalforsamling v/valgkomiteen

C:            Oppnevning av valgkomité

8.            Viktig arbeid/aktiviteter i 2017 v/regiondirektør Grete Karin Berg

 18.00     Øl-smaking og middag i Gildehallen

 Sakspapirer ettersendes til de påmeldte.