Hvordan bygge bærekraftige bygg?

Hva er suksesskriteriene og hva er utfordringene?                                                    Felles erfaringsutvekslingssamling for 3 de regionale nettverkene i Trøndelag, Møre og Romsdal og Telemark

Fotograf: unsplash

Innhold og målsetting for samlingen i Trondheim 1. - 2. november Erfaringsutveksling og fokus på konkrete bærekraftige byggeprosjekter i de 3 regionene Trøndelag, Møre og Romsdal og Telemark vil være fokus når vi samles i Trondheim 1. og 2.november 2017.

Målsettingen for samlingen er tredelt:

• Den enkelte kommune skal få ytterligere kompetansepåfyll til gjennomføring av egne bærekraftige byggeprosjekter

• Få ytterligere kjennskap til innovativ anskaffelse som metode

• Kunne samhandle/erfaringsutveksle med kommuner med likelydende prosjekter på tvers av regionene også etter samlingen

Vi vil benytte muligheten til å befare klimavennlige, bærekraftige bygg i Trondheim  – Lade skole og Jarleveien omsorgsboliger –hvor både arkitekt-/rådgivende ingeniør og entreprenør vil dele sine erfaringer gjennom planlegging-  og byggeprosessen. Her vil det være materialvalg og energiløsninger som vil være i fokus.

Praktiske opplysninger

Samlingen vil gå over 2 dager – fra lunsj til lunsj. Oppstart 1.november kl.12.00. Avslutning 2.nov. kl.13.30.

Sted: Scandic Lerkendal hotell Se:  https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-Lerkendal

Hver enkelt deltager må bestille og betale hotellrom og reise selv. Øvrige utgifter ved turen/samlingen dekkes av de 3 nettverkene og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Hver og en må bestille reise/fly og hotellrom selv. Det skal være god kapasitet på Scandic Lerkendal hotell, men vi anbefaler å være relativt raskt ute med å reservere rom. For de av dere som reiser fra Telemark er anbefalt fly fra Torp 1. nov kl 10.30 og retur fra Værnes kl 16.00.

Vedlagt er tentativt program for samlingen. Detaljert program kommer senere.

VELKOMMEN MED TIL NYTTIGE, INSPIRERENDE DAGER I TRONDHEIM!