Ringerikskonferansen 2017

«Ringerike i verden» er tittel på årets Ringerikekonferanse. Verden blir stadig «mindre» og konferansen henter inspirasjon fra "de gode eksemplene" både utenfor og innenfor landets grenser som kan styrke Ringerike.