Ringerikskonferansen 2016 Paradigmeskifte

Det skjer mye spennende i Ringeriks-regionen for tiden. Dette åpner opp for nye muligheter og det skaper forventninger. Tittelen på årets konferanse er «Paradigmeskifte». Velkommen til en inspirerende dag og møteplass torsdag 20. oktober.