Vannhull Hallingdal

Statsbudsjettet - Hva har det å si for din bedrift?

Grete Karin Berg, NHO Buskerud

Stortingsvalget er gjennomført. Hva vil regjeringen Solbergs budsjett egentlig bety for næringslivet og din bedrift? Grete Karin Berg, fungerende regiondirektør i NHO Buskerud, tar for seg statsbudsjettets reelle betydning for næringslivet og din bedrift.

Hallingplast forteller om konkrete utslag for egen del.

Vannhull Hallingdal har som mål å stimulere til nettverksbygging på tvers av bedrifter, miljøer og organisasjoner. Aktuelle temaer av regional interesse settes på agendaen. Målgruppe: Representanter næringslivet, høgskoler, finans, kommuner, gründere, investorer, konsulenter, politikere, m.fl. Gratis adgang - frokost - påmelding ønskelig til paal@hallingexpo.no