Miniseminar om offentlige innkjøp

Vil du selge til det offentlige? Vi oppdaterer deg på endringer i lovverket, innovative anskaffelser og noen aktuelle, regionale, fremtidige anskaffelser i Buskerud og Drammensregionen.

Vi oppdaterer deg på endringene i regelverket om offentlig anskaffelser som trer i kraft 1. januar 2017 og gir deg tips til hvordan du kan benytte dialogen i en offentlig anskaffelsesprosess til å skape nye markedsmuligheter.

Her har du også muligheten til å bli oppdatert på fremdriften i byggingen av nytt sykehus i Drammen, samt Drammen kommunes planer om ytterligere dialog med markedet om sine fremtidige anskaffelser.

VELKOMMEN!

PROGRAM