Waterhole Kongsberg

Tema: Fremtidens transportformer og byutvikling

Digitalisering av transportsektoren er i gang og vil føre til store endringer. Nye løsninger gir muligheter vi ikke tidligere hadde, for eksempel kan selvkjørende biler og busser gjøre byen bedre å bo i.

Fremtidens transportløsninger innebærer høyteknologi, som er et varemerke for Kongsberg. Byen er dermed godt rustet til å bevare arbeidsplasser i tiden etter oljen.

I sitt foredrag vil Kathrine Strøm og Sveinung Andre Kvalø fra COWI AS vise frem eksempler med lokal tilknytning, blant annet fra mulighetsstudie og planer for byutvikling i Hasbergtjerndalen og på ungdomsskoletomta.