Waterhole Kongsberg

"Fra kompetanseutvikling til kompetansemobilisering"

  • Hva er de viktigste kompetansekravene i et arbeidsliv i endring?
  • Hvor begynner og slutter arbeidsgiveres rolle, lederes rolle og den ansatte selv?
  • Fra livslang læring til kompetansestress – når er det nok?  

Innleder Jon Fredrik Alfsen kombinerer god faglig innsikt med gode historier og humor i sin presentasjon. 

Last ned presentasjonen her