Waterhole Kongsberg

Fra vekst til omstilling - nye muligheter?

Sverre Gotaas er styreleder i Kongsberg Innovasjon AS

Omstilling påvirker en rekke arbeidsplasser og gir store ringvirkninger. Sverre Gotaas' foredrag vil sette fokus på hvilke grep Kongsberg og Kongsbergregionen tar og vil ta for å møte disse utfordringene. Hvilke tiltak er iverksatt og hvilke strategier bør legges for at Kongsberg i fremtiden skal være en internasjonal ledende teknologiby?

For invitasjon og mer informasjon se her