Waterhole Ringerike

Tema: Økonomiske fremtidsutsikter - nasjoalt og lokalt for Ringerike.