Hurtigsporet

I Drammen samarbeider NAV og NHO om å få flere flyktninger i arbeid. Målet med Hurtigsporet er både å skaffe bedriftene nok og kvalifisert arbeidskraft, samtidig å sørge for at de flyktningene som står nærmest arbeidslivet kommer raskere ut i jobb. Lykkes vi med å inkludere flere flyktninger i arbeidslivet vil det være av stor verdi, både for samfunnet, bedriftene og den enkelte.

Kontakt oss

Vi håper at flest mulig av NHOs medlemsbedrifter vil ta kontakt for å undersøke mulighetene som ligger i hurtigsporet. Gjennom samarbeidet med NAV kan bedrifter få informasjon om kartlagt kompetanse som finnes i Drammen.  NAV kan også informere om mulighetene for å ta i bruk lønnstilskudd og andre virkemidler for å stimulere til raskere overgang til arbeid.

Vil du se CV til kandidater eller har spørsmål kontakt Integreringskoordinator Duli Axhami, hos NAV Drammen. Du når Integreringskoordinatoren på epost Duli.Axhami@nav.no, og telefon 92 41 92 75. Du kan også lese mer om hurtigsporet her.