Fagopplæring og kompetanse

Fremtidige velferd blir avgjort av vår evne til å omsette kunnskap til verdiskaping og arbeidsplasser. Dette gjelder så vel i Buskerud som i landet for øvrig. Derfor er skolen grunnlaget for Norges fremtidige verdiskaping og velferd. Utdanningssystemet er rett og slett næringslivets viktigste leverandør. Derfor arbeider NHO Buskerud tett sammen med bedriftene om kompetanse til næringslivet.

Nyheter

Kontakt oss