Nyheter

 1. Ny vri på NHO Buskerud sin årskonferanse i 2018

  20. november 2017 | Buskerud

  Den 8 januar inviterer NHO Buskerud sammen med NHO Østfold og NHO Oslo og Akershus til regional årskonferanse. Vi gjør en ny vri og lager et ettermiddags arrangement . Tema er verdien av arbeid. Det blir et spennende program som avsluttes med mingling og tapas. Meld deg på raskt for å sikre en plass før det blir fullt!

 2. Maskinskatten - ferdigutredet og bør avskaffes

  20. november 2017 | Buskerud

  KrF foreslår i sitt alternative budsjett for 2018 at det nedsettes et lovutvalg og det gjøres en utredning av maskinskatten. Dette er ikke et godt alternativ. Saken har vært utredet av finansdepartementet i 2012, 2015, 2017 – med kun ett resultat – maskinskatten må tas vekk i sin helhet.

 3. Sammen om dyktige fagarbeidere

  17. november 2017 | Buskerud

  Bilbransjens opplæringskontor i Buskerud har over flere år tatt initiativet til et unikt samarbeid. I 12 år har de årlig samlet alle faglærere for kjøretøy, instruktører og faglige ledere til seminar. Målet er å sammen sørge for best mulig utdanning til fremtidens fagarbeidere innenfor bilbransjen.

 4. Kommuner på kunnskapsfangst

  6. november 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  36 deltagere fra 16 kommuner og en fylkeskommune "fylte opp kofferten" med kompetanse om hvordan de kan anskaffe de beste innovative, fremtidsrettede og bærekraftige løsningene - når blant annet skoler, omsorgsbygg, brannstasjoner, idrettshaller skal bygges i deres kommuner.

 5. Leverandørkonferanse - Nytt Sykehus i Drammen

  31. oktober 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

 6. NHO Buskerud om statsbudsjettet

  12. oktober 2017 | Buskerud

  Det er svært positivt at regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatten på maskiner og produksjonsutstyr. Det er bra at regjeringen foreslår bevilgninger til fortsatt planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16. Vi er også fornøyd med at det satses på yrkesfagene.

 7. Det finnes jobber, men ikke nok fagarbeidere

  11. oktober 2017 | Buskerud

  Antallet lærekontrakter i Buskerud har over flere år vært økende. Dette er en helt nødvendig utvikling. NHOs kompetansebarometer for 2017 viser at 60 % av bedriftene har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. I underkant av 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten. Det finnes arbeidsplasser, bare ikke nok fagfolk.

 8. Dokumenterte klima- og miljøgevinster

  9. oktober 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Vi hører ofte spørsmålet «Men, er det ikke mye dyrere å anskaffe miljøvennlig, da?» Svaret er ikke et entydig ja – i alle fall ikke gjennom vår erfaring med det offentlige som miljøbevisst oppdragsgiver og tilrettelegger for dialog med relevante markedsaktører. Faktisk kan vi dokumentere både betydelige offentlige midler spart og klima- og miljøgevinster gjennom innovative anskaffelsesprosesser i mange av prosessene hvor Leverandørutviklingsprogrammet har bistått i markedsdialogen.

 9. Mye nyttig input å hente på NHO-kurs i systematisk lønnsfastsettelse

  26. september 2017 | Buskerud

  -Dette var høyst relevant og nyttig å være med på, sier Haakon Froland, daglig leder i Noratel AS, som har hovedkontor i Hokksund. Froland var en av deltakerne på gårsdagens kurs på Kongsberg. -Spesielt små og mellomstore bedrifter, som ikke har en egen HR-funksjon, vil ha stor nytte av å få en slik gjennomgang. Et kunnskapsløft som absolutt kan anbefales, slår han fast.

 10. Invitere oss på besøk?

  26. september 2017 | Buskerud

  NHO Buskerud er ofte ute og besøker våre medlemmer. Vi besvarer spørsmål, hører om hverdager, utfordringer og suksesshistorier. Vi lytter til hvilke saker som er viktige for den enkelte. NHO er på jobb for våre medlemmer i Buskerud. Inviter oss gjerne til et besøk for å bli bedre kjent med din bedrift.

 11. Påvei mot utslippsfrie byggeplasser i Buskerud

  25. september 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling

  Buskerud Fylkeskommune har et mål om i fremtiden å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Men hvor skal de begynne? Hva er mulig i dagens marked? Hva kan de gjøre for å tilrettelegge for ytterligere utvikling?

 12. Politikerbesøk hos fremtidsrettet tømrermester

  8. september 2017 | Buskerud

  Nils Olav Sætheren overtok familiebedriften Tømrermester G. Sætheren etter sin far. Han er tredje generasjon driver. Hos ham ser du faglærte tømrere som jobber innendørs med elementproduksjon. Det er ikke vanlig i Norge dag.

 13. Børge Brende fikk innspill fra NHO bedrifter i Buskerud

  5. september 2017 | Buskerud

  Protan i Lier var vertskap, når utenriksminister Børge Brende i følge med stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, møtte internasjonalt rettede NHO bedrifter fra Buskerud. Arenaen var en rundebords samtale, der bedriftene ga sine innspill på hva som er viktig at politikerne bidrar med i framtiden, for å styrke virksomhetenes utvikling.

 14. DIALOG som utviklingsverktøy

  31. august 2017, Innovative anskaffelser | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Over 70 ansatte fra 15 forskjellige kommuner i Telemark og Vestfold gikk spent inn i dialogen med de 30 leverandørene som deltok på dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale, mobile trygghetsalarmer på Ibsenhuset i Skien i går.

 15. Samferdsel og skatt dominerte debatten på Ringerike

  30. august 2017 | Buskerud

  Ringeriksbanen og nye E16 bidrar til optimisme og fremtidstro på Ringerike. Hvordan kan Buskeruds stortingspolitikere bidra til å sikre vekst og flere arbeidsplasser i regionen? Det var tema på onsdagens valgdebatt og Waterholemøte i Hønefoss. Ikke overraskende ble det mest snakk om samferdsel og skatt.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
... 10 >