Nyheter

 1. Tapte muligheter for Norge dersom Ringeriksbanen utsettes

  22. februar 2018 | Buskerud

  Regjeringen bød i august 2015 opp til kakefest og lovet at Ringeriksbanen skulle stå klar i 2024. Innspillet fra Bane Nor om mulig utsettelse av oppstart til 2024 skaper usikkerhet. Det kan bety tapte muligheter for utvikling av arbeidsplasser både i Ringeriksregionene og i reiselivsregionen Hallingdal. Regjeringen og Stortinget må sørge for at det kommer tilstrekkelig bevilgninger slik at det blir senest oppstart 2021.

 2. Finn din neste medarbeider her

  16. februar 2018 | Buskerud

  Nav og NHO Buskerud samarbeider om en pilot i Drammen for Hurtigsporet. Målet er å skaffe bedriftene kvalifisert arbeidskraft, samtidig bidra til at flyktninger som står nærmest arbeidslivet, raskere kommer ut i jobb. Nå inviterer vi interesserte bedrifter til en speedating av potensielle kandidater.

 3. Håndverksfagene tilbake til framtiden

  16. februar 2018 | Buskerud

  Teknologiskiftet og fokuset på teoretiske og digitale ferdigheter har over tid trukket et glemselens slør over de praktiske disiplinene i grunnskolen. Regjeringen varsler nå en satsing på praktiske fag i grunnskolen. Dette er gledelig og en helt riktig satsning som NHO har arbeidet for lenge

 4. Reise- og profileringsstøtte fra Forskningsrådet

  2. februar 2018 | Buskerud

  Ønsker du å delta på et arrangement, enten i inn- eller utland, som gir organisasjonen eller bedriften din mer kjennskap og kunnskap til Horisont 2020? Eller ønsker du å utvide nettverket ditt for å kunne delta i fremtidige utlysninger fra Horisont 2020, og i tillegg få profilert bedriften eller organisasjonen din? Da kan Forskningsrådet gi deg støtte til reise og opphold!

 5. Hvordan gjør vi dagens eksisterende og nye bygg energismarte for framtida?

  16. januar 2018 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold og Telemark

  På den regionale konferansen «Energismarte bygg» i Buskerud, Telemark og Vestfold 11.januar, ble lupen satt på de nyeste, bærekraftige, tekniske og økonomiske, gode energiløsningene. Som medarrangør av konferansen hadde Nasjonalt program for leverandørutvikling et mål om å spre informasjon om mulighetene som finnes i bruk av innovative anskaffelser i regionen. Muligheter til å skape bedre, bærekraftige bygg med lavt energibruk og god økonomi, samt bidra til innovative, regionale leverandører og lokal verdiskaping.

 6. Sammen for bedre klima

  15. januar 2018 | Buskerud

  Denne uken går arbeidslivets parter sammen og inviterer til klimadugnad. Vi ønsker å bidra med økt oppmerksomhet om hva som kan gjøres på den enkelte arbeidsplass. Vi vil at det skal være lett å bli mer klimavennlig. Derfor har vi utarbeidet en meny av større og mindre tiltak som kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass.

 7. Industrimaster - like deler praksis og studier er en suksess

  12. januar 2018 | Buskerud

  -GKN Aerospace Norway har vært med på satsningen på Systems Engineering fra starten av. Dette er en del av bedriftens rekrutteringsstrategi satt i system, sier direktør for HR og Organisasjonsutvikling Willy Holdahl. HSN utvider i 2018 suksessen Master of Systems Engineering og starter et Industrimasterprogram i Industriell IT og Automatisering, Maritime Ledelse og Micro-og Nano Systemer. De vil gjerne ha flere partnerbedrifter.

 8. Verdien av arbeid

  8. januar 2018 | Buskerud

  Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. De lokale bedriftene bidrar til fellesskapet ved å skape og bevare arbeidsplasser, og produsere varer og tjenester. Tak- og membranselskapet Protan AS, med hovedkontor i Lier, sysselsetter om lag 700 personer. Denne bedriften alene har et samfunnsbidrag som finansierer 1990 skoleplasser, 429 sykepleiere eller 244 kilometer med vei i løpet av et år.

 9. Åtte råd for å lykkes med IA-arbeidet

  4. januar 2018 | Buskerud

  Smurfit Kappa Norpapp AS var en soleklar vinner av fjorårets IA-pris i Buskerud. Den tradisjonsrike emballasjefabrikken med 170 ansatte ser IA-arbeidet som en viktig del av sitt totale arbeid for å skape verdier og sikre industriarbeidsplasser på Ringerike. Les mer om deres beste tips.

 10. Velferdsteknologi fra pilot til skala – nå løsner det!

  3. januar 2018 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold og Telemark

  Nasjonalt program for leverandørutvikling har de siste årene lagt mye innsats i å få offentlige virksomheter til å samarbeide om innovative anskaffelser på områder der de har samme behov. Vi er derfor veldig fornøyde, og mektig imponerte over Larvik kommune som leder an når 29 kommuner på nyåret lyser ut en felles innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Fellesanskaffelsen er den største i Leverandørutviklingsprogrammets historie.

 11. Hvor mange elevplasser finansierer din bedrift?

  2. januar 2018, Verdien av arbeid | Buskerud

  Uten verdiene og arbeidsplassene som skapes i norske bedrifter hadde ikke staten hatt penger til å betale for verdens beste velferdssamfunn. Ved hjelp av NHOs digitale verktøy kan du lett regne ut hvor mye av den norske velferden som finansieres av din bedrift. Fyll inn nøkkeldata og svaret kommer automatisk.

 12. Regiondirektør Grete Karin Berg med ønsker om en God Jul

  22. desember 2017 | Buskerud

  Vår viktigste oppgave er fornøyde medlemsbedrifter. Bedrifter som opplever å ha rammebetingelser, som gjør det enkelt å være jobbskaper. Det er bedriftene som har skoene på og vet hvor de trykker. Vi har derfor lagt bak oss et år med mange bedriftsbesøk, og møter mellom politikere og næringsliv. Vi har prøvd å vise fram hvem som er næringslivet. Små og store bedrifter. Bedrifter på steder og i lokalsamfunn som betyr mye. Bedriftene som skaper viktige verdier for samfunnet og sikrer den velferden vi har i dag.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
11 >