Valg 2015

61 ordførerkandidater signerte

NHO Buskerud avsluttet sin "signeringsferd" på torsdag hos TrondrudGruppen på Ringerike. Totalt 61 ordførerkandidater i Buskerud har forpliktet seg til følge opp lærlingeklausulen som krever at prosjekter innen offentlige anskaffelser skal ha lærlinger. Det var tverrpolitisk enighet fra politikere i Hallingdal og Ringerike såvel som i Drammen og på Kongsberg, at yrkesfag må styrkes og at lærlingeklausulen er et godt tiltak for å få flere læreplasser og støtte opp om seriøse aktører i markedet.

Masud Gharakhani, ordførerkandidat for Ap i Drammen

Publisert 14.08.15

Buskerud

Bøhmer Entreprenør i Drammen, Kongsberg Defence Systems, Hallingplast på Ål og TronrudGruppen på Ringerike tok imot politikerne disse 2 dagene og ga sitt bilde på det å være en lærebedrift og betydningen av yrkesfaglig kompetanse.

Haakon Tronrud, konsernsjef Tronrud gruppen

Som konsernsjef Haakon Tronrud i Tronrud Gruppen, sa: "Det er vårt ansvar å ha fagarbeidere på sikt, men dere hjelper oss med å ha de beste rammebetingelsene for å være en lærebedrift".

På Hallingplast på Ål karakteriserte ordførerkandidaten fra Gol Arbeiderparti, Heidi Granli, behovet for fagarbeidere på en glimrende måte: "Vi har mange til å preike i kirken, men få til å bygge den".

Ordførerkandidater fra Hallingdal med daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon og regiondirektør i NHO Buskerud Per Steinar Jensen

På Kongsberg Kongsberg Defence Systems sa fylkesordførerkandidtaen fra Ap, Roger Ryberg, at de manglet   320 læreplasser i fylket. HR direktør Bredo Larsen i KDF tilbø på strak arm 2 læreplasser til i bedriften som de hadde mulighet til.

Det viser at kontakt og samarbeid om kompetanseutfordringene nytter!