Hardangervidda kommer

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen starte arbeidet med videre planlegging av Rv 7 over Hardangervidda. Dette kom fram på et møte NHO Buskerud deltok på med statssekretærene John-Ragnar Aarset og Bård Hoksrud.

Publisert 04.02.14

Buskerud

-
Dette er svært positive signaler, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud, og gir honnør til den nye politiske ledelsen som raskt har kommet på banen når det gjelder riksvei 7. Riksvei 7 er en svært viktig forbindelse for næringslivet
både i øst og vest. Derfor står NHO Hordland og NHO Buskerud sammen om denne forbindelsen og har prioritert prosjektet i NHOs SamferdselsLøfte.