a-ordningen

Fra 1. januar 2015 endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Informasjonsmøte i Drammen 26. september.

Publisert 11.08.14

Buskerud

Én elektronisk melding vil erstatte følgende fem skjemaer som arbeidsgivere og andre opplysningspliktige leverer i dag, og den sendes til de tre etatene samtidig:

  1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)
  2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
  3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)
  4. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)
  5. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

Innrapportering Arbeidsgivere med lønnssystem som er tilpasset a-ordningen kan levere a-meldingen via lønnssystemet. Sjekk her om ditt lønnssystem er tilpasset.

Arbeidsgivere som ikke bruker lønnssystem kan levere a-meldingen manuelt via Altinn. Har du regnskapsfører vil de kunne gi deg nærmere informasjon om rapporteringen.

Orienteringsmøter A-ordningen arrangerer regionale orienteringsmøter. Du kan melde deg på møte via denne lenken.