Valg 2015

Norge rundt med elektrisk budskap

ABB tok initiativ til den elektriske turneen da miljøstiftelsen ZERO oppfordret bedrifter til å skape engasjement rundt det grønne skiftet. Den elektriske turneen innebærer at ABB er på veien for å promotere elektriske løsninger for transportsektoren, med vekt på utslippsfri kollektivtransport. 21. august er turneen kommet til Drammen.

Steffen Waal, adm.dir. i ABB

Publisert 06.08.15

Buskerud

- Vi ble pirret av utfordringen fra Zero. Det er et krevende prosjekt, men enda mer krevende er det å løse vår tids klima- og miljøutfordringer. Vi gleder oss til å besøke byer som ønsker å bekjempe lokale miljøproblemer og gjøre en innsats for det globale klimaet, sier informasjonsdirektør Helene Günther Merg.

Til stoppestedene på den elektriske turneen inviterer ABB politikere, næringsliv, miljøorganisasjoner, akademia og mange andre til kunnskapsdeling og debatt om temaer som påvirker det globale klimaet og livskvaliteten til mennesker som bor i byene.

Utfordringen

ZEROs utfordring og samarbeidsbedriftenes svar ble presentert gjennom videoer under første dag av Zerokonferansen 2014.

- Stadig flere ledere forstår at det er de miljøvennlige teknologiene som skaper lønnsomhet og konkurranseevne i fremtiden. Mange av dere sitter i salen her i dag. Dere er driverne av det grønne skiftet. Dere utvikler grønn teknologi og investerer i grønn virksomhet. Det er bra, men skal vi klare å komme til nullutslippssamfunnet må alle være med, sier leder Marius Holm i ZERO.

ABB var en av åtte bedrifter som tok oppfordringen på strak arm.

- Vårt mål er at all kollektivtransport skal bli elektrisk. ABB forplikter seg til å spre dette budskapet gjennom en elektrisk turne til utvalgte byer, sa administrerende direktør, Steffen Waal i ABB-videoen.

En tredjedel av alle klimagassutslipp kommer fra transportsektoren, og utslippene er beregnet å øke med 70 prosent innen 2050. Fossile kilder vil fortsatt være viktige i energiforsyningen, men parallelt jobbes det med teknologi tilpasset en fremtid som vil se annerledes ut. ABB er med på å utvikle lade- og batteriteknologi for både elbusser og elferger.