Ukens bedrift

Akademiet Drammen

Akademiet Drammen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Slagordet deres er "for deg som vil litt mer" – og den gjelder for alle på skolen - både ledelsen, lærere og elever.

Fra v.: Styreleder Kjetil Eide, karriereveileder Silje Ingrid Ruud og assisterende rektor Simon Jara

Publisert 26.05.15

Ukens bedrift

Hvordan opplever dere å være en bedrift i denne regionen?    Vi opplever at vi har en god "standing" regionalt; at vi er kjent og respektert som en privat videregående skole. Folk anbefaler oss – og det er vel et godt tegn? spør styreleder i Akademiet Kjetil Eide med glimt i øyet. Det er ikke bare tidligere elever og foresatte som anbefaler oss, men også lærere og fagpersoner fra andre skoler, legger han til. Sånn var det ikke da vi begynte for 10 år siden. Da var det mange som var skeptiske og også direkte provosert over at vi fantes. Så vi opplever at vi er godt forankret lokalt her i Drammen nå, understreker Kjetil.

Hva er det som gjør at dere er medlem i NHO?                               Det faglige og politiske arbeidet som gjøres i Abelia og NHO er viktig for oss. Det er viktig å ha et godt faglig nettverk som også kan påvirke i politiske saker som har betydning for oss.

Hva er viktig for dere at NHO Buskerud setter på dagsorden?Rammebetingelser for drift av privatskoler. Kvaliteten på hva vi i Akademiet leverer, og ikke minst hvilke resultater det gir, blir lagt merke til lokalt, men i forhold til det politiske miljøet når vi ikke frem med budskapet om at sammenhengen mellom skolens kostnader pr. elev og hvilke resultater vi leverer må vurderes. Akademiet Drammen drives for omkring 80% av kostnadene i den offentlige skole og vi er i Norgestoppen målt etter eksamenskarakter i 2012, 2013, og 2014, samt at hos oss fullfører og består 98,2% av elevene (gjennomsnitt i videregående skole er ca.90% for samme elevgruppe (kilde: PULS)). Det bør jo være interessant for politikerne, undrer Kjetil seg over.

Akademiet er en fremtidsrettet bedrift!

Hva er det som gjør at du har valgt å jobbe på Akademiet?       Da vi spør rådgiver og karriereveileder Silje Ingrid Ruud kommer svaret kontant: - Akademiet er en fremtidsrettet bedrift! Det er så mange muligheter her og det er stadig nye ting som vi er med på å utvikle. Og mange varierte arbeidsoppgaver! Også er det kollegaene mine selvfølgelig, sier hun med et smil. Det er en veldig "åpen dør" kultur med kort vei inn til både ledelse og kollegaer – og veldig åpenhet for å gi hverandre tilbakemeldinger for videre vekst og utvikling. Det liker jeg, avslutter hun.

På vei ut treffer vi også noen elever – 4 jenter på påbygg vg3 – som understreker at på Akademiet er det bra å være elev. Her er det flinke lærere som tar seg tid til den enkelte elev slik at alle elevene når sine mål. Og så er det bra med "trykk-uke-systemet" som gjør at vi aldri har mange prøver på én gang og alltid får god tid til å øve på hver prøve.

Jonas Nikolaisen, elevrådsformann

Jonas Nikolaisen, elevrådsformann, legger til at det er lite "tunge saker" på agendaen. Her er det i utgangspunktet et godt miljø som vi jobber med å gjøre enda bedre i samarbeid med engasjerte, oppegående elever. Og avslutningsvis bekrefter Jonas rådgiver Siljes uttalelse; .. også har vi en jevnlig, åpen dialog med ledelse og lærere. Døren står alltid åpen!