Ukens medlemsbedrift

Alvens AS

Alvens AS er et vikarbyrå som server de private barnehagene i Drammensregionen. Daglig leder/grunder Kari Anna Sandvik og hennes kontormedarbeider Maria Zahl møter oss med et sånt engasjement og iver at vi blir raskt bergtatt inn i deres verden. Alvens slogan er: Vi kan barn! Og det er vi ikke i tvil om etter en god innføring i deres hverdagspraksis i forhold til å serve et barnehagemarked med seriøse og faglig kvalifiserte vikarer.

Daglig leder Kari Anna Sandvik

Publisert 08.06.15

Ukens bedrift

Hvordan opplever dere å være en bedrift i denne regionen?        I starten når jeg var "fersk" grunder følte jeg meg litt alene. Innovasjon Norge sendte meg til et etablererkurs i tillegg til at jeg fikk en god veileder i Hilde Seljom. Nettverk og gode relasjoner som jeg har opparbeidet meg i regionen har vært viktig for meg for å holde meg oppe i denne virksomheten – alt avhenger av gode referanser i denne bransjen.

Hva er det som gjør at dere er medlem i NHO?                              Da jeg startet opp Alvens ble jeg tipset om å bli medlem i Abelia (landsforening i NHO), og det har jeg ikke angret på! Der har jeg deltatt i et ledernettverk for kvinner som har vært svært nyttig for meg. Der har jeg kunnet utveksle erfaringer, bygge nettverk, ha tilgang på HMS-kurs og lederkurs.

Hva er viktig for dere at NHO Buskerud setter på dagsorden?Som grunder og bedriftsleder synes jeg det hadde vært nyttig med et grunder-nettverk spesielt for kvinnelige ledere. Dette syns jeg er viktig å få frem, ivrer Kari Anna. Vi får med oss gjennom intervjuet med Kari Anna at hun er kreativ i stadig å finne nye utviklingsmuligheter både når det gjelder å ta i bruk pedagogiske hjelpemidler og i å lage systemer som effektiviserer den administrative delen av jobben. Så her er det en som har mye å bidra med inn i et nettverk!

Kontormedarbeider Maria Zahl

Hva er det som gjør at du har valgt å jobbe hos Alvens her i Drammen?                                                                                                Da vi spør nyansatte Maria Zahl så kommer svaret raskt. Først og fremst trives jeg hos Alvens fordi det er et lite vikarbyrå med en spesifisert arbeidsoppgave innen et fag som lederen av bedriften har både utdanning og erfaring fra. Dette tror jeg er ekstremt viktig for å være en god leder og lykkes i bedriften. Videre så liker jeg å jobbe med folk som er energiske og inkluderer meg i flere utfordrende oppgaver. Kari Anna har alle disse egenskapene. Hun inkluderende og involverer meg i flere ulike sider av Alvens AS. Jeg får være med på å videreutvikle bedriften sammen med henne, og det gjør at jobben blir engasjerende og interessant hele tiden, avslutter hun.