Åpning av markedsmuligheter for klima- og miljøvennlige, autonome passasjerferger

Åpning av markedsmuligheter for klima- og miljøvennlige, autonome passasjerferger med utgangspunkt i fergeløsning mellom Husøy og Husvik i Tønsberg kommune er temaet når Tønsberg kommune, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Norsk Forum for Autonome Skip, inviterer til dialogkonferanse 9.des i Næringslivets Hus.

#205

Kart over Husøysund Fotograf: Illustrasjon

Publisert 07.11.16

Buskerud, Telemark, Vestfold og Telemark

Regjeringen satser sterkt på «grønn skipsfart», og klimavennlige løsninger innen offentlige fergestrekninger er intet unntak. Tønsberg kommune har høye klimaambisjoner når ny ferge skal anskaffes for strekningen over Husøysund (ca. 100 m) mellom Husøy og Husvik. De ønsker å se på mulighetene for å anskaffe en klimavennlig passasjerferge med mulighet for autonomitet. 

Nasjonalt Program for Leverandørutvikling (NHO, KS, Difi) er kjent med at flere kommuner og fylkeskommuner er interessert i/har planer om å anskaffe klimavennlige passasjerferger med mulighet for autonom drift.

Tønsberg kommune og Nasjonalt Program for leverandørutvikling tar derfor i felleskap et initiativ til en nasjonal dialog mellom kommuner/fylkeskommuner med interesse/behov for en ferge-løsning og leverandører, FoU-aktører og myndigheter for raskere å komme frem til fergeløsninger som kan settes i drift – behov møter løsning.  Med på laget er også NFAS (Norsk Forum for Autonome Skip) som har en bred tilslutning av myndighetsaktører, bedrifter og fagmiljøer. 

Dialogaktivitetene det inviteres til skal benyttes i en anskaffelsesprosess i Tønsberg kommune, og også bidra til å senke terskelen for at andre kommuner / fylkeskommuner etterspør mer miljøvennlige og rimelige passasjerfergeløsninger på kortere distanser i bynære strøk. Utviklingen dette initiativet setter i verk skal bidra til at løsninger offentlige aktører vil ha, blir mulig. 

For mer informasjon og program se:

Veildende kunnkjøring på DOFFIN

PÅMELDING

Se også artikkel i Anbud365