Behov for kommunereform

En helt ny kommunestruktur er nødvendig. – Vi må få kommuner som er i stand til å fatte gode og effektive beslutninger for bedriftene, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud. Nå er det på tide at lokalpolitikerne lar seg involvere og bidrar til å legge premissene for egen utvikling.

Publisert 01.04.14

Buskerud

En ny kommunestruktur må ta innover seg de enorme endringene som samfunnet har vært igjennom de senere årene og legge til rette for kommuner som kan løse oppgaver i større helhet og sammenheng. Det er viktig at byområder som Drammensregionen får en struktur som i større grad svarer til den naturlige bo – og arbeidsregionen Drammensregionen er. Det bare slik man kan løse krevende oppgaver som arealbruk, næringsutvikling og trafikkavvikling i sammenheng.

I bynære områder er det pressutfordringene som må løses mens i mindre kommuner er det kompetanse og attraktivitet som er utfordringene. Mange mindre kommuner har i dag en demografi som ikke er i nærheten av å være bærekraftig. Det faktisk ikke alt som kan løses med interkommunalt samarbeid. – Jeg mener også at dette er større utfordring for folkestyret enn større kommuner, sier regiondirektør Per Steinar Jensen.  

Ekspertutvalget under ledelse av professor Signy Irene Vabo la 31.3. frem sin første delrapport, der de beskriver kriterier for kommuner som kan løse dagens oppgaver på en god måte. Utvalget anbefaler kommuner med minst 15-20 000 innbyggere, en kommunestruktur som bygger på hvor folk bor og arbeider, og at kommunene bør bli så store at staten kan redusere sin detaljstyring.

-Ekspertutvalget har tatt et tydelig skritt i riktig retning, for tiden er nå overmoden for en kommunereform, sier Jensen.