Buskerud kan få offentlig drevet innovasjonsboom

Offentlige virksomheter i Buskerud kjøper varer og tjenester for nær 20 milliarder kroner. Nasjonalt program for leverandørutvikling etablerer nå en ekstra satsing på Buskerud, Telemark og Vestfold. – Dette kan gi en offentlig drevet innovasjonsbom i Buskerud, sier Per Steinar Jensen, regiondirektør for NHO i Buskerud.

Per Steinar Jensen

Per Steinar Jensen, regiondirektør NHO Buskerud Fotograf: Moment studio

Publisert 31.05.16

Buskerud, Leverandørutvikling

Etter fem år med piloter i regi av Leverandørutviklingsprogrammet bruker offentlige virksomheter i stadig større grad metoden for «innovative offentlige anskaffelser». Enkelt sagt betyr metoden at offentlige virksomheter beskriver sine behov for å fornye, forbedre og forenkle både egen drift og det de skal levere til oss innbyggere. Leverandørene svarer med nye ideer og innovative løsninger.

Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO, KS og Difi har ansatt Cecilie Møller Endresen som prosjektleder i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Per Steinar Jensen mener det nye sykehuset i Drammen vil gi helt spesielle innovasjonsmuligheter for fylket. - Drammen kan bli den fremste helseteknologibyen i Norge, vi kan rett og slett få en innovasjonsboom, sier han.

Han viser til at mye av fremtidens helseteknologi vil dreie seg om at pasienter med smarttelefoner bruker kamera og sensorer til å måle sin egen helse. Pasienten vil ha høye forventninger til at helsevesenet responderer på de nye mulighetene og vil ønske å ta i bruk denne typen «verktøy». Her vil det nye sykehuset kunne bli en drivkraft for samarbeidet mellom sykehus, kommunehelsetjeneste, fastlege og pasient.

På samme måte vil et moderne sykehus også etterspørre produkter innen teknisk farmasi og biofarmasi, områder hvor han mener Drammen har fortrinn.

-        Innovative offentlige innkjøp er trolig Norges raskeste innovasjonsmotor. Med en egen prosjektleder på plass, kan vi virkelig sette fart, sier Per Steinar Jensen.