E 134

Det blir oppstart 2014

Oppstart høsten 2014 skal ikke skyves på! En svært tydelig statssekretær Aarseth gikk langt i å garantere oppstart på E 134 Damåsen – Saggrenda høsten 2014 som planlagt. Gjennom ulike medieoppslag er det gjentatte ganger skapt usikkerhet rundt fremdriften i prosjektet. Like ofte forsikre politikerne at dette prosjektet skal igangsettes som planlagt

Buskerudtinget

Publisert 18.03.14

Buskerud

 - Det er svært uheldig at denne usikkerheten oppstår gang på gang, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud. Men jeg har tillit til at forsikringene politikerne kommer med holder vann. For industrien og næringslivet på Kongsberg vil det være et særs dårlig signal om prosjektet etter så mange forsikringer skulle bli utsatt.  

Kontakt oss

Per Steinar Jensen

Konsulent

Region

per.s.jensen@nho.no
Telefon
91339119