Læringsarena - elektronisk medisineringsstøtte

Delta som følgekommune for å lære mer om behov, løsninger og innovative anskaffelser eller bli med i innkjøpssamarbeidet.

Publisert 20.10.16

Larvik kommune skal i gang med en anskaffelsesprosess for elektronisk medisineringsstøtte. Vi inviterer andre kommuner til å delta for å dele erfaringer om behov, utfordre markedet på løsninger og samhandle om prosessen eller for å følge prosessen for å lære.

Som deltakende kommune vil du lære om behov, løsninger og innovative anskaffelser.

Inviterte kommuner kan knytte seg til en felles anskaffelse eller bruke kunnskapen og kravspesifikasjonen i egne anskaffelser senere.  

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer vi i første omgang til et informasjonsmøte for å informere nærmere om hensikt, innhold og utbytte din kommune kan ha ved å delta i anskaffelsesprosessen.

Se program og påmelding