Engasjerende valgdebatt på Gol

Rundt 60 hallingdøler møtte opp for å få med seg Vannhull og valgdebatt på Gol fredag 18. august. Åtte stortings-kandidater for Buskerud svarte på spørsmålet: Hvordan skape vekst og arbeidsplasser i Hallingdal? Samferdsel, kompetanse og skatt var blant temaene som ble heftig diskutert.

#205

Stortingskandidater fra åtte partier møttes til valgdebatt på Gol. Fra venstre: Ståle Sørensen (MDG), Tonje B Kopstad (SV), Sigrid Simonsen Ilstad (Sp), Martin Kolberg (Ap), Trond Helleland (H), Jon Helgheim (FrP), Jostein Rensen (KrF) og Anne Kjersti Frøyen (V). Fotograf: Elin Kaafjeld

Publisert 18.08.17

Buskerud

Grete Karin Berg fra NHO Buskerud gledet seg over en konkret, god og åpen debatt, ledet av Bjarne Tormodsgard, tidligere redaktør i Hallingdølen. Både lokale ordførere og næringslivet stilte spørsmål fra salen og utfordret politikerne underveis.

Samferdsel - viktig med forutsigbarhet og stabile rammevilkår

En sak det var tverrpolitisk enighet om, var oppstart av Ringeriksbanen i 2021. 

-Det er positivt at alle partiene står sammen om å få bygd Ringeriksbanen, med oppstart i 2021. Det gir forutsigbarhet for næringslivet, konstaterte Grete Karin Berg.

Fjerne eiendomsskatt på "øvrig næringsliv"?

Eiendomsskatt ble heftig debattert. Her var det langt større uenighet blant politikerne. Næringslivet oppfatter eiendomsskatt på verker og bruk som uforutsigbar og vanskelig. Bedrifter i salen løftet særlig fram hvordan utenlandske investorer blir skremt bort av eiendomsskatten.

FrPs Jon Helgheim sa de ville avskaffe eindomsskatten, noe som medførte spørsmål fra salen av fremmøtte lokalpolitikere om hvordan kommunene da skal finansiere  tilbud til sine innbyggere som skoler, barnehager og idrettsanlegg? 

Panelet fikk også innspill fra salen om å se på en løsning hvor vi har eiendomsskatt på verker og bruk, på eiendommer og hytter, men ikke på "øvrig næringsliv"? Høyres Trond Helleland mente dette var et fornuftig resonnement, som han lovet å ta med seg videre.

Behov for kompetanse

Alle partiene erkjenner behovet for å bygge kompetanse i Hallingdal. Det er nødvendig både for utvikling av eksisterende og nye næringer.

Skistar i Hemsedal var tilstede i salen og kom med tydelig budskap til politikerne på at de ikke må finne på å innføre turistskatt, men jobbe for å styrke kompetansen i reiselivet.

-Å ytterligere beskatte en næring som sliter med profesjonalitet og lønnsomhet, vil være katastrofalt. Hemsedal har klart å utvikle et lønnsomt næringsliv. Det vi må gjøre, er å sørge for rammebetingelser som gjør at du kan investere og dermed skape nye arbeidsplasser. Samferdsel er det viktigste for reiselivet. For å få folk til Hallingdal, må vi ha god vei fra Oslo og opp hit.  

Andre saker som ble tatt opp var ønsket om en mer differensiert og distriktsvennlig arbeidsgiveravgift, stedlig politi, nedleggelse av skattekontoret på Gol og støtte til etablering av en reiselivsutdanning i Hallingdal.

Vi ønsker alle i Hallingdal godt valg - vi ser fram til fredag den 25 august og ny valgdebatt i Kongsberg.