Engasjert møte

Det ble et engasjert møte da stortingsrepresentanter fra Buskerud møtte Konsberg-industrien. Akuelle temaer knyttet til konkurransekraft, infrastruktur og datasikkerhet var på tapetet.

Publisert 06.06.14

Buskerud

Knut Sunde fra Norsk Industri understrektet betydningen av å øke innovasjonstakten i Norge og pekte på en rekke tiltak som var nødvenig for å få dette til.
I møte med industrilederne bel dette et engasjert møte hvor dialogen mellom polikerne og bediftene konstruktiv og løsningsorientert. Enigheten var stor om at denne typen dialog er nødvendig for alle parter.

Kontakt oss

Per Steinar Jensen

Konsulent

Region

per.s.jensen@nho.no
Telefon
91339119