Et løft for høyere utdanning

Høyere utdanning må være tett koblet på arbeidslivet og dets behov. Nå tar Regjeringen dette virkelig på alvor.

Publisert 27.02.17

Buskerud

Kronikk ved regiondirektør Grete Karin Berg, NHO Buskerud

Høyere utdanning må være tett koblet på arbeidslivet og dets behov. Nå tar Regjeringen dette virkelig på alvor.

Fredag 27. januar la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning". Statsråden understreket at å heve kvaliteten i høyere utdanning er nødvendig fordi Norge skal håndtere store samfunnsutfordringer og endringer. Vi er helt avhengig av universiteter og høyskoler for å lykkes. NHO mener at Regjeringen gjennom denne stortingsmeldingen tar et initiativ til et løft for høyere utdanning, sett med arbeidslivets øyne. 

Skal ut i arbeidslivet

De aller fleste kandidater fra høyere utdanning skal ut i et arbeidsmarked utenfor akademia. Høyere utdanning må derfor være tett koblet på arbeidslivet og dets behov. Det er derfor veldig bra at det i Stortingsmeldingen settes mål om at studieprogrammene skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet. NHO tror et styrket samarbeid vil tjene alle parter. Universitetene og høgskolene er viktige motorer for økonomien. Først og fremst bidrar lærestedene ved å forsyne bedriftene med gode kandidater. Det er gjennom å utdanne gode arbeidstakere at universiteter og høgskoler kan bidra mest til å gjøre Norge rustet for endringer.

Professor med erfaring fra næringslivet

Et belønningssystem for undervisning og en ny stillingskategori kalt "praksisprofessor" er blant de gode grepene i meldingen. NHO har foreslått å opprette en stilling som gjør at personer som primært har sin erfaring fra næringslivet eller offentlig sektor, kan ansettes som en såkalt praksisprofessor. Det er veldig gledelig å se at NHOs forslag til virkemidler er fulgt så godt opp i meldingen. 

Regional betydning

Se til Kongsberg med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og deres Master i Systems Engineering, hvor deler av studieforløpet foregår med praksis i bedrift. HSN har utviklet et tett samarbeid med næringslivet, noe som gir en praksisrettet utdanning og er enestående i sitt slag. Med bygging av sykehus på Brakerøya i Drammen og næringsutviklingen som er i gang i Ringeriksregionen, ligger alt til rette for nye initiativ og samarbeid. Næringslivet og akademia må jobbe enda tettere sammen i framtiden for å utnytte mulighetene som kommer.