Evnet å omstille da krisen truet

Zoom Grafisk AS ble etablert i 2000, men bedriften har røtter helt tilbake til 1851, da Harald Lyche startet opp aksidenstrykkeriet Lyche Grafisk i Drammen. Da Ari Hauksson overtok rorpinnen for snart 20 år siden, var fremtiden alt annet enn viss. Riktige veivalg, djerve investeringer og et hardnakket fokus på kvalitet og service, har gjort at trykkeriet har klart å omstille seg til nye tider.

Zoom Grafisk er i dag en moderne grafisk bedrift, som leverer produkter innen kunst, mote og kultur. Drammensbedriften har spesialisert seg på skreddersydd produksjon i små serier ved bruk av digitaltrykk, forklarer daglig leder Ari Hauksson til Grete Karin Berg (t.h.) og Margrethe Gjessing fra NHO Buskerud.

Publisert 03.04.18

Buskerud

I dag har trykkeriet 22 ansatte og en omsetning på drøye 42 millioner kroner. Bedriften er en av få i sin størrelse som har som har hele produksjonskjeden i eget hus.

-Det gir oss stor grad av fleksibilitet og kontroll av kvaliteten i alle ledd, sier Hauksson.

Bråstopp i markedet

Han jobbet i Lyche Grafisk da bedriften ble solgt til Drammen Grafisk i 1999. Henholdsvis 55 og 51 ansatte ble samlet hos Lyche. I 2000 stoppet utviklingen i markedet brått, og i februar ble bedriften slått konkurs. Hauksson ble engasjert av Sparebanken Øst for å drive boet inntil eventuelle nye investorer kom på banen. I mars kjøpte han selv deler av boet sammen med tre andre kollegaer.

-Vi gikk fra å være gjeldfri til å ha 50 millioner kroner i gjeld fra den ene dagen til den andre, forteller han. 

Offset trykk

er en indirekte
trykkmetode, særlig for trykksaker i store opplag. Metoden er en
videreutvikling av litografisk trykk (såkalt direkte trykk) og baserer seg på
motsetningsforholdet mellom fett og vann. Der trykkplaten er fettvennlig vil
platen være mottakelig for trykkfarge. (Wikipedia)

Logistikk er hovednøkkelen

Den gang hadde bedriften 33 ansatte, og drev med tradisjonelt offset trykk (se egen ramme). Da markedet gikk ned, endret også strukturen på jobbene seg. Det ble flere og mindre jobber, små serier skreddersydd hver enkelt kunde.

-I 2007 investerte vi i vår første digital trykkemaskin. Vi var dermed tidlig ute i et nytt og voksende marked. Det startet med trykking av bolig-prospekter, som vi i dag leverer over hele landet. Hauksson forteller at de har investert betydelig i den digitale biten opp gjennom årene. I dag er utgjør digitalt trykk større andel av omsetningen enn offset trykk, og Zoom er en av de største produsentene innen digitaltrykk i Norge. Logistikk er blitt stadig viktigere del av virksomheten.

-Tidligere hadde vi 2000 ordre i året. I fjor leverte vi 40 000. Omsetningen er på samme nivå. Logistikken er hovednøkkelen i produksjonslinjen. Med rundt 800 oppdrag i uka, er det viktig å ha kontroll på den biten.

Bekymret for rekrutteringen

I følge Hauksson er det vanskelig å få tak i yngre folk til produksjon (trykk og ferdiggjøring). Han er bekymret for rekrutteringen fremover.

-Produksjon tiltaler ikke dagens ungdom. De vet ikke at dagens produksjon i grafisk bransje innebærer stor grad datateknologi, automasjon og logistikk. Vi erfarer at det er dårlig kunnskap om trykk-siden blant de som studerer design i dag. De er mer opptatt av skjerm og animasjon – kule ting. Men, mange designere sliter med å få jobb etter endt utdannelse. Mens vi sliter med å få tak i folk med kompetanse på trykk.

Etterlyser flere industritomter

Et annet hjertesukk – eller ønske – han har, er knyttet til tilgang på nye lokaler.

-Jeg har sondert terrenget, og industritomter i Drammen kan du bare glemme. Det er mye kontorlokaler, men når vi skal plassere maskiner på 10-20 tonn, blir det nærmest umulig. Mesteparten er regulert for boliger. Det er synd for industrien i Drammensområdet, konstaterer han.