Fabrikksjef med stor tro på Drammens-regionen

Hvordan skal Drammen sørge for å være attraktiv for næringsetablering også i fremtiden? Spør leder av Mills Drammen, Lars Christian Hilden.

#205

Lars Christian Hilden har vært fabrikksjef på Mills Drammen i 14 år. Her produseres flere av landets kjente og kjære matvarer under merkevarene Delikat, Mills og Vita HjerteGo. Hilden er styremedlem i NHO Buskerud.

Publisert 12.06.17

Buskerud

Om Mills Drammen

Mills AS avdeling Drammen er en del av firmaet Mills AS, som har tre lokasjoner i Norge: Drammen, Fredrikstad og hovedkontor i Oslo. Selskapet inngår i Agra Industrier AS, et familieeid konsern som eier tilsvarende næringsmiddelbedrifter i Sverige og Danmark. Ved fabrikken i Drammen produseres salater og posteier under merkevarenavnene Delikat, Mills og Vita HjerteGo, i tillegg til at det drives kontinuerlig produktutvikling. Ca 75 av Mills' 400 ansatte jobber ved fabrikken i Drammen.

–Som bedrift må vi hele tiden utvikle oss og produktene våre. Vi jobber intenst for å kunne fortsette å være en foretrukken leverandør både ovenfor våre kunder (kjedene) og aller mest forbrukerne ute i butikk. Det må også samfunnet og kommunene gjøre. Vi kan ikke hvile på gårsdagens suksess. Det gjelder Mills, og det gjelder Drammen kommune, sier Hilden.

Konkurranse fra andre regioner

–Drammen har vært flinke til å tenke byutvikling. Omdømmeprosjektet har gitt byen vår økt status. Det har ført til nye bedriftsetableringer og næringsutvikling. Nå følger andre regioner etter. De tar opp konkurransen, tilbyr næringsarealer og legger til rette for fremtidige vekstmuligheter. Da er spørsmålet: Hva må Drammen gjøre videre for å vinne konkurransen om bedriftsetableringer, ny næringsutvikling og fremtidig vekst?

Knutepunktet Drammen

Lars Christian Hilden mener Drammen har naturlige fortrinn, som man må vite å utnytte.

–Drammensregionen er et knutepunkt for transport og samferdsel i ut hele Norge: Hallingdal, Vestlandet, Sørlandet, Midt- og Øst-Norge. Med nye næringsetableringer kan regionen utvikle seg ytterligere. Drammen må bruke og markedsfører denne muligheten og legge til rette for at bedrifter etablerer seg og arealkrevende næringer får plass. En ny storkommune fra 1. januar 2020 må ta hensyn til dette. Det må jo nettopp være noe av hensikten med den nye storkommunen Drammen.

"Gode blodårer"

I følge Hilden betinger en ny storkommune at det etableres det han kaller "gode blodårer" – altså samferdsel, som er et vesentlig rammevilkår for lokalt næringsliv. Intensjonen i Buskerudbypakken må følges opp, slår han fast.

–Å stampe i kø er fordyrende for alle som driver næring. Det er lite samfunnsnyttig og bidrar ikke til økt produktivitet eller verdiskaping. Gode løsninger på dagens og morgendagens transportbehov er en forutsetning for at nye virksomheter skal velge å etablere seg i regionen.

Behov for fagutdanning

–Vi må få til et godt samspill mellom behov og kapasitet på utdanningen. Ikke alle velger å ta en akademisk utdanning. Buskerud har mye fagutdannet arbeidskraft. Denne gruppen utgjør en viktig del av det totale arbeidslivet, og Drammensregionen trenger arbeidsplasser også til alle disse. Det nytter ikke å samle all næringsvirksomhet i sentrum. En ny storkommune må også legge til rette for mer arealintensiv virksomhet. Jeg skulle gjerne ha sett at ASKO lå i Drammen. Hva må til for at det skulle kunne skje? Hva hadde vi måttet gjøre da? undrer Hilden.

Kontinuerlig utvikling og fornyelse

Konkurransen endrer seg stadig, og nye råvarer tas i bruk. Det gjenspeiler seg i Mills' produkter. Selskapet må jobbe med kontinuerlig utvikling og fornyelse, både av interne prosesser og ikke minst produktene som de skal leve av fremover. Hilden peker på at Mills, i tillegg til egen produksjon og verdiskaping, skaper ringvirkninger utover i regionen ved at de kjøper varer og tjenester fra en rekke underleverandører. Også ferske råvarer som grønnsaker og poteter kommer i fra lokale bønder i nærområdet. Mills bidrar dermed til å generere arbeidsplasser og verdier lokalt, som igjen gir kommunen viktige skatteinntekter og velferd.