Fagopplæring i fokus

NHO Buskerud og opplæringskontorene har denne uken arrangert "Yrkesveien" og hatt kick off for "Hospiteringordning i bedrift".

Publisert 27.10.14

Buskerud

Yrkesveien fikk rådgivere i ungdomsskolen og lærere som underviser faget utdanningsvalg, være med på en dag med opplæringskontor for bilfag, bygg- og håndverksfag samt elektrofagene. De fikk grundig innføring i hva som kreves i de ulike yrker. Mange spørsmål ble besvart av opplæringskontorene og deltakerne fikk se lærlinger trene på framtidig yrke.

Hospiteringsordning i bedrift er for rådgivere i videregående skole og NAV veiledere for ungdom. Initiativet kom fra partnerskap for karriereveiledning i Buskerud. Målsetning er tilføring av arbeidslivskunnskap. Videre å skape ett nettverk mellom rådgivere i videregående skole og NAV veiledere. Fylkesutdanningssjefen i Buskerud Jan helge Atterås samt regiondirektør i Buskerud sparket det hele i gang. Begge minnet om hvor viktig det er for yrkesveiledere å kjenne til arbeidslivet. - Riktig arbeidskraft på rett sted er godt for samfunnet, sa Atterås.

NHO Buskerud ønsker hospitantene lykke til med å hente nye erfaringer !