Fagseminar om bruk av tre i store bygg

Flere kommuner i Telemark har ambisjoner om å bygge bærekraftige, klimavennlige bygg og benytte innovativ anskaffelse som metode. Nettverket for bærekraftige bygg i Telemark inviterer derfor arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører / underleverandører, byggevarehandel, byggherrer, politikere, kommuner m.fl. til regionalt fagseminar i Fyresdal.

#205

Fotograf: dolgachov

Publisert 28.08.17

Telemark

I tillegg til dialog mellom den enkelte byggherre og leverandører i konkrete byggeprosjekter; ser vi behovet for erfaringsdeling fra vellykkede, gjennomførte "grønne" byggeprosjekter.

Nettverket Bygg i Tre inviterer til fagseminar med Joackim Dørum fra Green Advisors. Green Advisors utvikler nye løsninger med å optimalisere gamle metoder innen byggfaget og har bygd 25.000 kvm i massivtre siste 6 årene.  Green Advisors har utviklet en byggeteknikk som oppsummerer de gode erfaringene de har gjort og hvordan korte ned veiene mellom aktørene i et byggeprosjekt. Metoden heter Green Building System (GBS) og er spesielt utviklet for store og effektive trebygg.  
 
Vi får høre om gjennomførte prosjekter, hvordan de er utviklet, hvordan de har lagt opp til kostnadseffektive prosesser og metoder, hvorfor og hvordan tidlig samhandling mellom arkitekt, rådgivende ingeniør og entreprenør er viktig, kunnskap i alle ledd og alt om hva man må kunne/vite i forhold til å bygge i tre (konstruksjoner, bæring brannsikkerhet mm). Et sentralt tema er hvordan utbyggere kan legge til rette for at prosjekter kan gjennomføres av lokale entreprenører.
 
Gjennomførte prosjekter er flerbrukshall i massivtre Evje, Bodø, Rollag og Biri og prosjekter som industribygg, landbruksbygg, garasjer, butikker og museer.
Mer informasjon på; http://greenadvisers.no/. For mer info om flerbrukshallen i Evje, se https://byggmesteren.as/2017/04/05/stolt-over-ny-og-gronn-flerbrukshall/
 
Målgruppe; arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører/ underleverandører, byggevarehandel, byggherrer, politikere, kommune mfl
 
Tid;      14. September kl 14.00 – 16.00
Sted;    Roan i Fyresdal Næringshage
Pris;     Gratis, men trenger påmelding grunnet servering.  Påmelding via knappen under eller til  eller kristin.vedum@gmail.com / tlf 93 25 94 72
 
Det blir mulig å stille spørsmål også i etterkant av seminaret fram for de som ønsker det. Velkommen!