Høyenhall Helse og Rehabilitering

Bli bedre kjent med NHO bedriften Høyenhall Helse og Rehabilitering AS fra Steinsåsen i Hole. En leverandør av individuelt tilpasset rehabilitering.

Daglig leder Marita Kjenner Viken og Karina Banggren

Publisert 01.02.16

Ukens bedrift

Høyenhall Helse og Rehabilitering AS i Steinsåsen i Hole er individuelt tilpasset rehabilitering basert på en tverrfaglig kartlegging av pasientens funksjon og verdigrunnlag. Bedriften har opparbeidet særlig erfaring og kompetanse innen rehabilitering av pasienter som har vært rammet av hjerneblødning, slag, traumatisk hodeskade etter fallulykker, trafikkulykker og vold.

Da vi ankommer Høyenhall fornemmer vi en lun og rolig stemning, hvor utsikten over Steinsfjorden setter prikken over i'en. Vi blir møtt av en smilende daglig leder, Marita Kjenner Wiken.

Vi spør:

Hvordan opplever dere å være en bedrift i denne regionen?

Beliggenheten her gjør arbeidsplassen trivelig – med en rolig landlig atmosfære og med utsikt over Steinsfjorden, sier daglig leder Marita Kjenner Wiken. Det gjør godt for pasientene våre, understreker hun. Når det er sagt, så er det litt utfordrende å gjøre seg synlig i regionen som et effektivt tilbud ut til kommunene. Det kunne gitt kommunene økonomiske besparelser og ikke minst økt livskvalitet for de personene i kommunen som har behov for et slikt tilbud. Så vi oppfordrer kommunene til å ta kontakt og benytte oss – det ville vært en VINN-VINN-situasjon! 

Hva er det som gjør at dere er medlem i NHO?

Jeg overtok stedet som ny eier for 2 år siden, sier Jørn Stensløkken. Jeg har et annet selskap som er medlem i NHO, så da var det naturlig å melde også Høyenhall inn i NHO. Men erfaringene viser at det er ganske utfordrende å være å medlem i NHO i denne bransjen, legger daglig leder Marita Wiken til. NHO har overenskomst som er dårlig tilpasset vår bransje, så vi må lage spesialavtaler med alle ansatte. 

Hva er viktig for dere at NHO Buskerud setter på dagsorden?

Vi håper dere kan bistå oss med å få en mer tilpasset overenskomst – ref. svaret på foregående spørsmål. Også sørge for at vi får den hjelpen vi trenger i forhold til arbeidsgiverrollen nårvi vi trenger det, uttaler daglig leder. 

Hva er det som gjør at du har valgt å jobbe på Høyenhall her i Hole?

Jeg jobber her nå på 11'året, konstaterer tillitsvalgte Silje Amundfoss. Jeg var borte en kort tid men søkte meg tilbake, det sier vel litt. Her er det godt å være – både i forhold til andre ansatte og de "nye" eierne og ledelsen som ivaretar sine ansatte. Men det grunnleggende er jo at jeg her for pasientenes skyld – det er det som er fundamentet i yrket mitt, avslutter Silje.

 

Er du interessert i at vi neste gang retter fokuset mot din bedrift? meld fra her