Leverer kompetanse

Folkeuniversitetet feiret i 2014 sitt 150-års jubileum, og deres formål har hele tiden vært å bidra til et  meningsfylt liv gjennom muligheten til livslang læring.

Avdelingsleder Anne Marie Gjems og Bedriftskonsulent Trine Sigurdssøn

Publisert 29.02.16

Ukens bedrift

Folkeuniversitetet Sør-Øst tilbyr åpne kurs og studier for alle som ønsker formell etter- og videreutdanning innenfor en rekke fagområder. Over 25.000 personer tar studier eller kurs hos dem hvert år, noe som gjør FU Sør - Øst til den største tilbyderen i regionen som de dekker; Telemark, Vestfold, Buskerud og Asker. De fleste av deres studier og kurs er tilrettelagt for de som er i jobb, men de har også en stor virksomhet ift. å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kan komme ut i jobb igjen.  Avdelingen i Drammen har størst aktivitet innen helsefag, med både fagbrev- og fagskoleutdanninger, og samt at FU også samarbeider godt med større bedrifter lokalt ift. Kompetanseheving av deres ansatte.    

Folkeuniversitetet feiret i 2014 sitt 150-års jubileum, og deres formål har hele tiden vært å bidra til en meningsfylt liv gjennom muligheten til livslang læring.

Hvordan opplever dere å være en bedrift i denne regionen?

I møter med bedrifter i regionen opplever vi at bedriftene er opptatt av å øke kompetansen til sine medarbeidere og at vi som kompetansetilbyder blir tatt godt imot. Arbeidslivet er i stor endring og dette mener vi bedriftene tar på alvor.

Hva er det som gjør at dere er medlem i NHO?

Vi ser på NHO som en meget viktig aktør i området vårt.  Vi får mye god informasjon om lokalt næringsliv via nettsider og nyhetsbrev, slik at vi kan holde oss godt oppdatert. Vi har også deltatt på konferanser, som gir oss mulighet til å bygge nettverk.

Hva er det viktig for dere at NHO Buskerud setter på dagsorden?

At dere bidrar til gode rammebetingelser for lokalt næringsliv, har kompetanseheving i fokus og bidrar til gode møteplasser. Vi ser viktigheten av at NHO bidrar til å få bedriftene til å satse på at unge får lærlingplasser og prosjekter som «Ringer i vannet» tror vi er veldig viktig. Det er viktig for oss at NHO Buskerud også kan bidra til å sette fokus på voksne uten formell kompetanse for å hindre utstøting av arbeidslivet.

Hva er det som gjør at du har valgt å jobbe i Folkeuniversitetet?

Vi spør Trine Sigurdssøn - Bedriftskonsulent
FU er en spennende arbeidsplass hvor det er store muligheter til å være med å påvirke hva som skal være våre satsingsområder.   Det er kort vei fra at noen har en kurs-idé eller at vi får en henvendelse fra en bedrift som har et kompetansebehov, til vi faktisk kan levere et ferdig kursopplegg. Det er også veldig tilfredsstillende at utdanninger vi har levert i mer enn 20 år, fortsatt er attraktive og i vekst mht. antall søkere. Hver dag møter vi dyktige og engasjerte lærere, som brenner for læring og formidling av den kunnskapen de har, og som synes det er veldig givende å undervise voksne og bidra til bedre muligheter innen arbeidsliv og til personlig utvikling. Det er utrolig meningsfylt å se at folk tar utdanning i voksen alder, og kanskje oppnår den yrkesdrømmen de har hatt lenge. Her på Sundland, hvor vi har holdt til i 10 år, er det en god møteplass for deltakere, studenter, lærere og oss i administrasjonen.