Fredrik Svendsen pensjonist

NHO Buskerud har takket av en trofast medarbeider. Siden 1996 har han preget NHO og NHO Buskerud med sitt sterke engasjement og sin betytelige innsikt og kompetanse i alt som har med utdanning og rekrutteringsspørsmål å gjøre. Hans innsats har bidratt til høy kvalitet på NHO Buskeruds arbeid. Han har dessuten vært en unik nettverksbygger som vi håper å høste av i lang tid.

Publisert 30.08.14

Buskerud