Gikk for næringslivet på Ringerike

Representanter fra seks politiske partier og ni bedrifter deltok på NHO Buskeruds arrangement "Gå for næringslivet" hos Tronrud Eiendom i Hønefoss denne uken.

#205

Fotograf: Margrethe Gjessing

Publisert 09.06.17

Buskerud

Ustadig vær gjorde at den planlagte spaserturen til stasjonen i stedet ble erstattet med "hurtigmøter" innendørs, hvor politikerne lyttet til det næringslivet er opptatt av.

Ellen Grønlund fra Tronrud Eiendom orienterte om hvordan næringslivet og kommunen rigger for videre vekst på Ringerike. Deretter fulgte aktiv og engasjert dialog rundt bordene, som alle oppsummerte var nyttig. Mot slutten kunne NHO Buskerud fastslå at alle partiene sto samlet om å følge opp følgende tre temaer:  

1) Vei og bane: Å jobbe for byggestart av Ringeriksbanen og E16 så tidlig som mulig i kommende stortingsperiode, og senest innen 2021.

2) Å skatte smartere: Endre på innretningen av skattesystemet for å ivareta velferdssamfunnet og fremtidige arbeidsplasser. Det er viktig å skille mellom beskatningen av næringslivet og privatpersoner.

3) Forutsigbarhet: Næringslivet trenger forutsigbare rammevilkår som muliggjør langsiktig planlegging og investeringer.

Andre temaer som politikerne fikk høre om og tok med seg var:

  • Avbyråkratisering: Mer sunn fornuft inn i statsforvaltningen, mindre seige prosesser og mer handling
  • Hvordan legge til rette for videreforedling av råvarer, spesielt tre?
  • Reiselivets behov for å øke omsetningen, og betydning som næring i vårt fylke
  • Urimelig at grønn kraftproduksjon (vannkraft) beskattes høyere enn olje

Grete Karin Berg fra NHO Buskerud og Haakon Tronrud fra Tronrud Eiendom og styreleder i NHO Buskerud takket både politikerne og bedriftene for at de deltok og bidro.