God dialog med tillitsvalgte = en nøkkel

Frontfaget endte opp med en total ramme på 2,4 prosent i årets lønnsoppgjør. Hva innebærer egentlig dette for de lokale forhandlingene som nå startes opp lokalt i den enkelte bedrift?

#205

Sørg for dialog med de tillitsvalgte gjennom hele året, var ett av budskapene på årets tariffmøte i Drammen.

Publisert 20.05.16

Buskerud

18 bedrifter deltok på NHO Buskeruds tariffmøte i Drammen fredag 20. mai. De ønsket å lære mer om bakgrunnen og resultatene fra årets lønnsoppgjør i frontfaget, og kanskje få noen tips til gjennomføringen av egne forhandlinger lokalt. 

Lokale forhandlinger

– Det meste av lønnsdannelsen skjer i hver enkelt bedrift, og der vet dere hva som er grunnlaget for forhandlingene. Det kan ikke NHO eller andre vite. Her kommer de fire kriteriene inn: 

  •          Økonomi
  •          Produktivitet
  •          Konkurransekraft
  •         Framtidsutsikter

Utover dette kan det også være lokale kriterier som kommer i tillegg, knyttet til for eksempel kompetanse og prestasjoner, sier Medhus, som har lønnssystemer som etter av sine arbeidsområder i NHO. 

Dialog, dialog, dialog

–Snakk med de tillitsvalgte om de fire kriteriene, er Medus klare råd.

–Få med de tillitsvalgte og sørg for at de forstår hva de innebærer. Skap forståelse for hvilke elementer som inngår i hver av kriteriene hos dere. Hva er driverne for konkurransekraft i nettopp deres bedrift? Hva påvirker produktiviteten? Hvilke faktorer spiller inn på framtidsutsiktene?

Bedriftseksempel

Willy Holdahl fra GKN Aerospace AS på Kongsberg delte raust med sine erfaringer fra lokale forhandlinger. Også han presiserte viktigheten av dialog.

–Vi er innmari opptatt av et godt samarbeid med de tillitsvalgte gjennom hele året, slik at vi har en felles forståelse for nåsituasjonen i bedriften. De lokale forhandlingene er en særlig viktig arena for denne dialogen. Dessuten kan det dukke opp ting i samtalene, som ikke har noe med lønnsforhandlingene å gjøre, men som er viktige og relevante likevel. Det handler om å forsøke å skape en vinn-vinn-situasjon.

Her kan du lese mer om årets tariffoppgjør.