Grenseløst

... og grenseløst var det på KRONA på Kongsberg i går. - Vi er på vei inn i en ny industriell revolusjon – det skjer nå – hvor er Norge? utfordret Even Aas i Kongsberggruppen. - Vi står ved et veisskille. Vi må gjøre et valg.

Publisert 06.11.15

Buskerud

Hvorfor skal Norge lykkes? utfordret han videre. - Vi har kompetanse. Vi har finansiell kapital. Vi har de naturgitte forholdene. Og vi har "Den norske modellen" – hvordan vi organiserer samfunnet vårt på – med flat struktur. Vi tar ansvar på rett nivå, også er det lov å feile. Det er et suksesskriterie, sier Aas. - I tillegg har vi fagarbeideren sammen med teknologien - som er helt avgjørende.

Så hvordan kan vi rigge oss for å "ta posisjon"?

- Vi må ha ytterligere kompetanseoppbygging. Ha en systematisk stipendiatordning. Ha internasjonalt samarbeid og være et verdensledende lærested - med test og utviklingsfasiliteter, sier Aas.

Vi klarer omstillingen - men trenger å bli utfordret

Mona Skaret fra Innovasjon Norge mente også at Norge vil klare omstillingen Norge nå står overfor, og trakk frem bærekraft og klynger som 2 motorer i omstillingen. Men hun hadde også noen utfordringer til næringlivet. -Vi er dødsgode på ingeniørkunst, skreddersøm, flate strukturer og tillit, men vi er ikke så klare for disruptive teknologier, utfordet hun. - Dere må åpne opp døren til den 4 mototen - utfordrerne. Entreprenørene som hopper fra stupet og bygger flyet på vei ned. De må mere inn i etablerte teknolgimiljøer og næringsliv, avsluttet hun.