Grønn business konferanse

Vellykket og inspirerende morgen på 4. Losjerad. Det var flere som tok seg turen til Drammens teater tross for den overraskende snøen som dalte ned denne maidagen.

#205

Jens Ulltveit-Moe

Publisert 10.05.17

Nasjonalt program for leverandørutvikling var samarbeidspartner da Næringforeningen i Drammensregionen arrangerte Grønn Business konferanse med offentlige innkjøp som  hovedtema. Årlig kjøper offentlig sektor i Norge for mer enn 500 milliarder kroner – hvorav 23 milliarder i Buskerud. Disse innkjøpene ønsker næringslivet skal bli mer grønne og innovative. Lovendringer fra 1. januar i år forsterker betydningen av grønne kvaliteter ved innkjøp, samt understreker begrepet «Innovative anskaffelser». 

Vi fikk innspill fra konsernsjef Jens Ulltveit-Moe som trakk opp det internasjonale bildet og pekte på global oppvarming som en utfordring, men samtidig en grønn mulighet.

En grønn mulighet som ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune kunne fortelle at den muligheten hadde de grepet. Lier skal bli et lavutslippssamfunn og bli klimanøyrale innen 2030.

Da kan de trenge å benytte innovative anskaffelser som metode når de skal gjøre sine klimasmarte innkjøp, påpekte prosjektleder Cecilie Møller Endresen i Leverandørutviklingsprogrammet. ... og ordføreren tok utfordringen!

Hanne Lisa Matt i Buskerud Fylkeskommune kunne fortelle at de også satset grønt og hadde i sin ferske, nye vedtatte innskjøpsstartegi klare mål for klimasmarte og innovative anskaffelser. Så da gjenstår det bare å sette planene konkret i verks!

Vi i Leverandørutviklingsprogrammet heier på initiativene!