Grønt byggskifte på gang

Innspill til konkrete grep den enkelte kommune kan ta for å få til de gode, klimasmarte og innovative løsningene i ulike byggeprosesser i regi av kommunene var den «grønne tråden» gjennom konferansen «Grønt byggskifte«, i regi av Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

#205

Prosjektleder Cecilie Endresen i Nasjonalt program for leverandørutvikling formidlet hvordan de offentlige virksomhetene kan gjennomføre en innovativ anskaffelse

Publisert 29.03.17

Buskerud, Telemark, Vestfold og Telemark

Energieffektivitet og materialbruk har hver for seg demonstrert en meget positiv klimaeffekt. Men gjerne i enkeltprosjekter. Og som oftest har det enten blitt fokusert på førstnevnte, eller på sistnevnte. Ikke samlet. Zero-Holms drøm, derimot, er å få til et Powerhouse (TM) i tre – altså så gode energiløsninger at huset produserer mer energi enn det bruker, i tillegg til at materialbruken er godt ivaretatt.

Dagen på Gardermoen viser at der byggherren er bevisst og går i dialog med markedet omkring funksjon og behov, så bidrar markedet i stor grad med både nye, gode og klimavennlige løsninger. Holmen svømmehall (Asker kommune), Fagerlund barnehage (Gran kommune), «klimataket» på Trosterud skole (Undervisningsbygg) og utslippsfrie byggeplasser gjennom Omsorgsbygg er gode eksempler i så måte.

#205

Leverandørutviklingsprogrammets klimadrøm på byggesiden, derimot, er å sette de gode eksemplene inn i en enda større og oppskalert helhet: tenk om vi får til flere offentlige bygg som er energieffektive, med klimasmarte materialer OG hvor bygg- og anleggsmaskinene er utslippsfrie. Dette jobber vi hardt for å oppskalere og utvikle nye løsninger for i flere ulike prosesser. Er du med?

www.grontbyggskifte.no