Gryende optimisme i regionen

Hvordan skape vekst og arbeidsplasser? Det var tema på årets siste Vannhull Hallingdal, som ble arrangert på Solstad hotell på Gol på fredag. Grete Karin Berg fra NHO tok for seg NHOs økonomibarometer og neste års statsbudsjett: Hva betyr det for bedrifter i vår region?

#205

Grete Karin Berg, regiondirektør i NHO Buskerud (t.v.) og logistikksjef Randi Tofting fra Hallingplast holdt innlegg på årets siste Vannhull på Gol, om markedsutsikter, vekst og arbeidsplasser i Hallingdal.

Publisert 19.12.17

Buskerud

NHOs økonomibarometer viser at Buskerud-bedriftene er generelt positive til markedssituasjonen. Det har blitt gradvis færre pessimister i fylket gjennom 2017. Klart flere bedrifter planlegger å øke sysselsettingen enn de som planlegger å nedbemanne. Buskerud har en sterkere jobbvekst enn hele landet sett under ett.

Maskinskatten fases ut

Grete Karin Berg uttrykte glede over at maskinskatten gradvis vil bli fjernet. Det er et positivt tiltak for vekst og arbeidsplasser også i Hallingdal.

Dialogen blant bedriftene som deltok på samlingen på Gol, bekreftet dette. De fremmøtte delte sine tanker både på markedssituasjon og markedsutsikter, og fremtidige arbeidsplasser. Forutsigbare rammevilkår er svært viktig for næringslivet, understreker Grete Karin Berg.

Hallingplast med interessant innlegg

Randi Tofting fra Hallingplast, holdt også et interessant innlegg, hvor hun fra en lokal hjørnesteinsbedrifts ståsted, delte sine synspunkter blant annet på eiendomsskatten. For Hallingplast er situasjonen slik at halve fabrikken ligger i Hol, mens den andre halvdelen ligger i Ål. Grensa går altså tvers igjennom fabrikklokalet. De to kommunene har beregnet ulik eiendomsskatt, og Hallingplast må betale betydelig høyere skatt til den ene kommunen enn den andre.

-Uholdbart, sier Grete Karin Berg. -Bedrifter må få slippe å bruke tid og penger på å håndtere slike typer vanskeligheter. Kommunene må snakke sammen og sørge for at det blir enklest mulig for bedriften.