Skien - et fyrtårn på velferdsteknologi

Torsdag 12.januar var det rigget for bystyremøte på Lyngbakken Sykehjem med velferdsteknologi på agendaen. Lyngbakken sykehjem, og anskaffelsen av varslingssystemer der, har vært et forbildeprosjekt innen velferdsteknologi. Nå satser de videre med etableringen av responssenter med tilhørende responssentertjenester.

#205

Eldre par på benk Fotograf: iStockPhoto

Publisert 16.01.17

Telemark

Bystyret fikk en god innføring i velferdsteknologi og Skien kommunes videre satsing på velferdsteknologi - til det beste for innbyggerne. De fikk også vite at i de forestående anskaffelsene av trygghetsskapende teknologi påtar de seg vertskommunerollen og inviterer raust alle kommuner i Telemark, Vestfold og Kongsbergregionen med "på laget".

De fikk en også god innføring i den nasjonale velferdsteknologisatsingen av Jon Helge Andersen, programleder i det nasjonale Velferdsteknologiprogrammet. Han kunne fortelle at Skien var en pilotkommune i programmet og så absolutt en ressurs inn i den nasjonale satningen.  Et fyrtårn.

Det kunne Cecilie Møller Endresen, prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling, understreke. Skien kommune var tidlig ute med å benytte innovative anskaffelser og vil igjen nå benytte metoden i de forestående anskaffelsene innen velfersteknologi. - Det er viktig å være i dialog med markedet - la behov møte marked - så  man vet hvilke alternative løsninger som finnes - for så å kunne være litt "krevende kunde" og etterspørre fremtidens løsninger - til det beste for beboerne i Skien, understreket May Omland, Fagsjef for koordinerende hjemmetjenester/Helse og Omsorg.

Så nå blir det spennede å følge Skien videre i sin anskaffelse av trygghetsskapende teknologi - og se om andre kommuner i regionen "kobler seg på".