Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

Telemark fylkeskommune har ambisjon om å etablere et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for kvalitets- og internkontroll, personalledelse og målstyring.

Publisert 20.05.16

Buskerud, Telemark

Målsettingen er å anskaffe en løsning for å gjennomføre arbeidsprosessene på en mest mulig rasjonell måte og gi oppdatert informasjon om internkontroll og kvalitetsutvikling, personalledelse og mål- og resultatstyring.

Målsettingen er også at verktøyet skal bidra til å rasjonalisere arbeidet med styringsdokumenter, analyser og brukerundersøkelser.

Les mer om anskaffelsen og invitasjonen til dialogkonferanse 14. juni i Oslo.