Hellik Teigen AS - historiske milepæler

Framsynte investeringer i ny teknologi har vært en drivkraft i selskapets utvikling.

Publisert 16.01.17

Buskerud

 • Helliks første store jobb var å rydde i Vinoren Sølvverk, etter at gruva i Flesberg ble nedlagt i 1915. Dette ble en «gullgruve» for selskapet.
 • Etter hvert ble både Sølvverket og Våpenfabrikken på Kongsberg faste leverandører, og snart kjøpte Hellik jernskrap på Sørlandet, Vestlandet og Nord-Norge.
 • Norsk Hydro har historisk vært en av selskapets større leverandører, helt siden ombyggingen av kunstgjødselfabrikken på Rjukan i 1928. Bedriften har siden tatt del i noen av de største og mest komplekse demonteringsjobbene i Norge, eksempler på andre demonteringsjobber er: DNN i Tyssedal, Sydvaranger Gruve i Kirkenes, ammoniakkfabrikkene i Glomfjord og Rjukan, pelletsverket i Mo i Rana, sildeoljefabrikken i Vadsø og aluminiumsverket på Karmøy. NSB, med sine utrangerte jernbanevogner, har også vært en stor leverandør.
 • I 1968 kjøpte bedriften sin første hydrauliske skrapjernsaks og kran, hvilket gjorde arbeidsdagen vesentlig lettere og mer effektiv.
 • I 1977 stod landets første fragmenteringsverk ferdig i Hokksund. Dette gjorde det mulig å behandle bilvrak og annet tynnjern på en helt ny måte. Den dag i dag er det ingen i Norge som behandler og fragmenterer flere bilvrak enn Hellik Teigen.
 • I 1988 etablerte selskapet seg for første gang utenfor Øvre Eiker med kjøp av en industritomt ved Drammensfjorden i Lier. Man forutså at sjøtilgang med egen kai, samt god logistikk til hele det sentrale Østlandsområdet, ville bli avgjørende for konkurransekraft i fremtiden. I dag er dette bedriftens største og mest sentrale gjenvinningsanlegg.
 • I 1994 ble Norge med i EØS og med det bortfalt lisensordningen på skrapjern. Dette åpnet helt nye markeder for bedriften, og i dag har bedriften en eksportgrad på omkring 80 %.
 • I 2001 hogde virksomheten sin første oljeplattform. I 2016 har selskapet etablert seg med eget mottaksanlegg på Mongstad, og har bl.a. inngått en kontrakt på å kjøpe og behandle alt metallisk avfall som løpende genereres fra 26 plattformer i Nordsjøen.
 • I 2002 etablerte selskapet seg på Hanøytangen utenfor Bergen. Her har selskapet i dag et stort gjenvinningsanlegg, samt omfattende kai og havneområder inkludert en av Europas største tørrdokker.
 • Større fokus på miljø og en aldrende skipsflåte gjør at deler av norsk skipsflåte over tid forventes å bli skiftet ut. I dag sendes fartøyer i stor grad sørover til Europa eller Afrika for å hogges opp. Det ønsker Hellik Teigen å gjøre noe med. Selskapet har nylig investert ca. NOK 70 millioner kroner i å videreutvikle sitt anlegg på Hanøytangen utenfor Bergen til å kunne håndtere opphugging av skip og store maritime konstruksjoner. Ingen andre i Europa har et tilsvarende anlegg når det står ferdig i første del av 2017. Selskapet håper og tror at dette vil bli et nytt viktig forretningsområde inn i fremtiden.
 • I dag spenner bedriftens kundegrunnlag seg over alt fra privatpersoner, via små og mellomstore bedrifter, til store industri-bedrifter, og andre private og offentlige gjenvinningsaktører. Hvor brorparten av avfallet tidligere kom fra industribedrifter og etter hvert utrangerte biler, kommer i dag også en stor del av avfallet bedriften behandler fra husholdninger. Dette gjenspeiler økt befolkning, økt velstand og endret forbruksmønster fra 1901 til 2016.