Hjørnesteinsbedrift sikrer arbeidsplasser i distrikts-Norge

Familiebedriften Uvdal Maskinfabrikk er medlem i NHO for å bidra til gode rammebetingelser for næringslivet. Og ha tilgang på spisskompetanse.

#205

Betty-Karin Nørstebø er daglig leder i Uvdal Maskinfabrikk

Publisert 26.09.16

Buskerud

Daglig leder i Uvdal Maskinfabrikk AS, Betty-Karin Nørstebø, tar smilende imot oss da vi ankommer denne familieeide hjørnesteinsbedriften i Nore og Uvdal en solfylt ettermiddag. Uvdal Maskinfabrikk ble etablert i 1987, og har helt siden oppstarten produsert deler og utstyr til oljebransjen, samt utviklet og produsert spesialmaskiner til landbasert industri. Bedriften består i dag av i overkant av 50 dyktige ansatte, og er en betydningsfull arbeidsplass i kommunen.

Hvordan opplever dere å være en bedrift i denne regionen?

Buskerud er fint, og Numedal især! Vi brenner for opprettholdelse av et bredt næringsliv også i distrikts-Norge.

Hva er det som gjør at dere er medlem i NHO?

Det er viktig for oss å bidra til det arbeidet NHO gjør for å oppnå gode og konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet. Et medlemskap gir også tilgang til kompetanse og ekspertise på områder vi ikke nødvendigvis har spisskompetanse på selv, det er nyttig.

Hva er viktig for dere at NHO Buskerud setter på dagsorden?

Det er viktig at det jobbes for gode rammebetingelser både for å drive og eie virksomhet i Norge. Vi er opptatt av tilgang på rett kompetanse, og gode lærlingeordninger. Satsing på vei/samferdsel er også viktig for oss som driver en bedrift i distrikts-Norge.

Hva er det som gjør at du har valgt å jobbe hos Uvdal Maskinfabrikk?

På omvisning nede i produksjonen treffer vi på Ole Webjørn Lislelid, CNC operatør med 15 års fartstid i bedriften. Han kjenner de aller fleste maskinene og er en ressursperson; også for ansatte som er under opplæring. På vårt spørsmål svarer han:

-Dette er en hjørnesteinsbedrift i Uvdal, og det har alltid vært en trygg og god arbeidsplass. Dessuten er det et godt arbeidsmiljø her med bra samhold. Det betyr mye.

Ole Webjørn Lislelid har jobbet i Uvdal Maskinfabrikk i 15 år. Fotograf: Cecilie Møller Endresen.

#205

Litt lenger bort står Jan-Sølve S. Wærp. Han kom inn i bedriften via en kompis for 8 år siden. Han hadde ingen formell, faglig utdannelse, men Jan-Sølve lærer fort, og har "tatt ting godt" og fungerer i dag som en drivenes CNC-operatør. Nå har han meldt seg opp som praksiskandidat til å ta fagbrev som CNC-operatør. 

Jan-Sølve Wærp kom inn i bedriften uten faglig utdanning for åtte år siden. I dag er han i ferd med å ta fagbrev. Fotograf: Cecilie Møller Endresen

#205

- Jeg trives godt med oppgavene og kollegaene her, så nå vil gjerne også prøve meg på å ta fagbrev, sier Wærp.

Daglig leder Betty-Karin applauderer initiativet.