Bærekraftig bygg - Fyresdal tar grep

Fyresdal kommune planlegger å bygge ny flerbrukshall i løpet av de nærmeste årene. For å heve kompetansen på bruk av tre i store bygg arrangerte nettverket Bygg i Tre et fagseminar med de grønne rådgiverne, Green Advisers, for det lokale næringslivet og for kommunene i omegn. På kvelden ble det en kortversjon for å heve kompetansen på bærekraftig byggeri for et samlet kommunestyre.

#205

Joakim Dørum, daglig leder i Green Advisers

Publisert 02.10.17

Telemark

Fyresdal kommunestyret fikk presentert mulighetrommet for å bygge den nye Førsdalshallen i tre

#205

Har bygd 25.000 m2 i massivtre

Joakim Dørum, daglig leder i Green Advisers har spesialkompetanse på konstruksjoner i tre og har de siste 6 årene bygd 25.000 kvadratmeter i massivtre. - Kunnskap og inspirasjon fra våre gamle håndverkstradisjoner i tett samarbeid med industrialisering og moderne produksjonsmetoder skaper våre løsninger, forteller han. De siste årene har Green Advisers vært trerådgiveren på alt fra idrettshaller, butikker, lager, landbruksbygg til flyplasser over hele landet.

Viste gode eksempler

Dørum kom til Fyresdal for å gi eksempler på store bygg oppført i tre, hvordan prosessene har gått fra ide til realisering og hva som var hans erfaringer. Han hadde gode eksempler på nye bygg i tre, Snekkeriet i Verdalen, Molde Lufthavn, Bankgata flerbrukshall i Bodø med flere.

Idrettshall i Evje er satt opp med lokalproduserte elementer

Evje har fått en topp moderne og bærekraftig idrettshall som er oppført av Smeland Byggservice med egne, lokalproduserte elementer. Den gjennomgående materialbruken er i tre, med massivtre i vegger og dekker, limtre i kledning, tribune, søyler og dragere. Byggherren har tatt de rette valgene innen rasjonell og bærekraftig bygging er Dørum sin klare oppfatning. Sett mot den konvensjonelle løsningen i konkurransegrunnlaget, er CO2-utslippet redusert med 2/3. Energibruken i drift blir positivt med LED-belysning og flisfyrt fjernvarme. Avfallet som ble produsert i byggeprosessen fikk stor fokus og prosjektet ga rekordlave bidrag med 7,8 kg/m2 med bygningsavfall. Hovedbestanddelen (56 %) av avfallet var rent trevirke, som gikk til energigjenvinning.

 

Arbeider sammen med lokale entreprenører

Green Adviseres har selv bare fire ansatte, men de har et omfattende nettverk og setter opp sine bygg sammen med kundenes lokale ressurser. Dørum er tydelig på at dette gir mange fordeler, blant annet  bedre samarbeid i hele verdikjeden, bedre fremdriftskontroll, høyere levert kvalitet og enklere logistikk.  Dette er også mulig i Fyresdal mener han. Elementer kan produseres lokalt i en låve eller i et lager, og sammen kan lokale ressurser sette opp hallen.

 Hva nå?

Rådet som Fyresdal Kommune fikk fra den erfarne trerådgiveren var å reise å se på hallen i Evje. Denne ble meget bra, og sist men ikke minst ble prisen god. 12.500 kr pr/m2, lavere energiforbruk og enklere og billigere vedlikehold enn i konvensjonelle bygg. 11. Oktober reiser en stor delegasjon fra Fyresdal Kommune og lokale entreprenører for å se på hallen i Evje. Dette må vi se nærmere på sier rådmann og ordfører i Fyresdal.