Hvordan gjør vi dagens eksisterende og nye bygg energismarte for framtida?

På den regionale konferansen «Energismarte bygg» i Buskerud, Telemark og Vestfold 11.januar, ble lupen satt på de nyeste, bærekraftige, tekniske og økonomiske, gode energiløsningene. Som medarrangør av konferansen hadde Nasjonalt program for leverandørutvikling et mål om å spre informasjon om mulighetene som finnes i bruk av innovative anskaffelser i regionen. Muligheter til å skape bedre, bærekraftige bygg med lavt energibruk og god økonomi, samt bidra til innovative, regionale leverandører og lokal verdiskaping.

#205

Oppsummering og panelsamtale f.v. Tormod Hansen - EBA BTV, Birgit Rusten – Future Built, Petter H. Heyerdahl - NMBU, Cecilie M. Endresen - Nasjonalt program for leverandørutvikling, Emil Eriksrød - R8 Property, Hege S. Dillner - Veidekke, Christian Egeberg - Vestfold fylkeskommune

Publisert 16.01.18

Buskerud, Telemark, Vestfold og Telemark

Konferansen ble arrangert av Vestfold klima- og energiforum i samarabeid med Vestfold fylkeskommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Case og prosjekter som synliggjør gode metoder og fremgangsmåter for å få de innovative, fremtidsrettede energiløsningene ble presentert.

Gjennom tre parallelle sesjoner fikk de nærmere 200 deltagerne vite mer om:

• hvordan dagens teknologi og løsninger kan gjøre energi- og klimavennlige bygg til økonomiske vinnere

• prosjekter som tar i bruk det nyeste av teknologi og løsninger

• hvordan bedre samhandling kan gi innkjøp som gir bedre, mer innovative og økonomiske løsninger, og som utvikler leverandører

Her er presentasjonene fra konferansen. La deg inspirere!

Første plenumssesjon

Offentlig og privat innovasjon – en nøkkel for flere grønne bygg? Mona Skaret – Innovasjon Norge

Hvordan kan vi sammen utvikle fremtidens bærekraftige samfunn? Hvordan bygger vi kompetanse og gode arbeidsprosesser som gir oss grønne og klimasmarte løsninger? Hege Schøyen Dillner – Veidekke

Nye Horten videregående skole – den grønne anskaffelsesprosessen Christian Thorsen Egeberg – Vestfold fylkeskommune

Hvordan kan trender i kraftmarkedet utfordre dagens forretningsmodeller i kraftmarkedet og lønnsomheten i grønne bygg? Tore Strandskog – Nelfo

Parallesesjon A  Økonomien i grønne bygg Leder av sesjonen Kjetil N. Gulbrandsen – Grønn Byggallianse

Merverdi av grønne byggKjetil N. Gulbrandsen – Grønn Byggallianse

Bærekraftig finansiering til bærekraftige bygg Lars Strøm Prestvik – Kommunalbanken

Økonomien i EPC Jon Steinar Tufte – Skien fritidspark

Lønnsomheten i grønne bygg Isak Oksvold – Aspelin Ramm

Hvordan oppgradere et bygg fra energiklasse E til B lønnsomt? Roy Gausaker – Barkåker IT-park AS

Parallellsesjon B Innovativ rehabilitering, byggeri og ny teknologi Leder av sesjonen Øyvind Trygstad – Vestfold fylkeskommune

Oversikt over energien: Larvik kommunes energisatsing Bjørn Langjordet – Larvik kommune

Forskjeller i miljøpåvirkninger – massivtre vs. betong og stål Ida Marie Strekerud – Master of Science, NMBU

De mest kostnadseffektive energitiltak i eksisterende bygg Gunnar Grini – Gehør/Lavenergiprogrammet

Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året? Petter H. Heyerdahl – NMBU

Powerhouse Telemark    Video Emil Eriksrød – R8 Property

Parallellsesjon C Samhandling om energismarte bygg Leder av sesjonen Cecilie M. Endresen – Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hvordan benytte offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor for energismarte løsninger i bygg? Tina H. Sølvberg – Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hvordan bidrar det offentlige med dialogpreget konkurranse til lokale klyngedannelser og utvikling av leverandører? Erland Johansen -Veidekke og Georg Gran – Gran VVS

Smart energiproduksjon og styring på Skagerak Arena Stig Simonsen – Skagerak Energi

Samarbeid for klimavennlige og raske bygg i massivtre  Campus Ringerike (64 mB) Christian Berg – Studentsamskipnaden Sørøst-Norge

Erfaringer fra samarbeidet om mer enn 40 grønne bygg Birgit Rusten – Future Built

Oppsummering og panelsamtale Paneldeltakere – Christian Egeberg, Cecilie M. Endresen, Emil Eriksrød, Petter H. Heyerdahl, Hege S. Dillner, Birgit Rusten

Utstillere

Gurusoft BlueTec Rockwool Solel Innovasjon Norge Envo NorDan Buskerud fylkeskommune

Deltakere på konferansen