IA avtalen virker

Noen hevder at IA-avtalen ikke virker. Det er ikke rett. Jo, det er faktisk slik at den virker, men da må den tas i bruk! Ingen kommer i god form bare ved å melde seg inn i et idrettslag eller tegne kontrakt med et treningssenter. Du må faktisk gjøre en innsats. En rekke bedrifter som har tatt IA avtalen og virkemidlene i bruk og satt god fokus på arbeidet med nærvær og inkludering har oppnådd svært gode resultater.

Foto: Øyvind Haug

Publisert 09.04.14

Buskerud

Siden IA-avtalen ble inngått i 2001 har sykefraværet i medlemsbedriftene i Norsk Industri, som er en del av NHO, sunket med 38 prosent. I løpet av den siste avtaleperioden har NHOs medlemmer samlet  nådd målet om 20 prosents reduksjon i sykefraværet fra 2001. Det er jobbet godt i mange bedrifter, og vi kan ikke se at det er noen grunn til å trappe ned sykefraværsarbeidet, fordi sykefravær fortsatt er en stor kostnad for bedriftene. I den nye IA-avtalen som er undertegnet har man gått fra kontroll og overvåking til tillit og forenkling. Dette gjør avtalen tilgjengelig for flere bedrifter, samtidig som den målretter innsatsen og frigjør ressurser til de viktigste oppgavene, nemlig å sikre et inkluderende arbeidsliv for alle. NHO mener våre medlemsbedrifter har gjort seg fortjente til den tilliten de nå får i den nye IA-avtalen.

Kontakt oss

Per Steinar Jensen

Konsulent

Region

per.s.jensen@nho.no
Telefon
91339119