Industri og skole med samarbeid i særklasse.

Hallingdal har et særdeles vellykket samarbeid mellom industri og skole - det heter Industriløftet.

#205

Lærlinger fra Hallingplast er ambassadører for lærebedrift under yrkesfagmessen på Storefjell. Fotograf: Margrethe Gjessing

Publisert 03.06.16

Buskerud

Siden 2008 har industrien i Hallingdal og Ål videregående skole samarbeidet om opplæring og læreplasser. Hensikten er sikre lokal arbeidskraft til dalens industri. Med en egen rekrutteringspatrulje som er ute hos ungdomsskolene, har man fått søkere. Med god oppfølging fra skolen, får man til kvalitet i opplæringen ved at elever er ute i bedrift. Til tross for geografiske strekk, så fikser disse samarbeidspartnerne at elever får praksis på flere av bedriftene før de skal søke læreplass. Når elevene er i praksis, følger skolen opp. Det er årlige evalueringsmøter mellom bedrift og skole, men her snakker man sammen mye oftere enn det.

Frafallet er minimalt og antallet som får læreplass er maksimalt. Industrien får hjelp til å få kompetansen de trenger. Dette er hva som skjer når både skole og bedrifter lener seg framover og sammen bestemmer seg for å få til noe. Dere er imponerende og inspirerende Ål videregående Skole, Protan, Defa, E-Co, Hallingplast, Gol stål og Hallingdal Renovasjon!