Rekruttering om gir resultat

Industripatruljen Hallingdal

Industripatruljen i Hallingdal er et rekrutteringsarbeid som gir resultat. Søkertallene til Teknologi og Industriell produksjon (TIP) på Ål videregående skole i Hallingdal Totalt er det 33 søkere til TIP for skoleåret 2014/15 og av disse er det hele 11. jenter.

Publisert 10.03.14

Buskerud

Åse Margrethe Kleven fra Hol som var med i patruljen har utvilsomt hatt betydning når det gjelder antallet jenter som har søkt. Industripatruljen i Hallingdal var i slutten av januar på turné rundt til alle ungdomsskolene i dalen. Lærlinger fra flere av de store industribedriftene i Hallingdal, og elever som har valgt yrkesfaglig retning med industri relaterte fag har reiste rundt og fortalt om sitt yrkesvalg og sin hverdag som lærling/elev. Prosjektet ble opprinnelig startet som et samarbeide mellom NHO, Norsk Industri og industribedriftene i Hallingdal.

Prosjektet er nå inne i sin andre 3-års periode, med økonomisk støtte av HallingExpo.

- Prosjektet har gitt svært gode resultater med økt søkning til industri relaterte utdanningsprogrammer, og mange nye lærlinger til lokale industribedrifter de siste årene, sier prosjektleder for Industripatruljen Erna Viken Holvik

Elevene fikk en innføring i hvilke oppgaver for eksempel en industrimekaniker eller produksjons tekniker gjør, og hva automatiserings utdannelse kan brukes til. Er du en praktiker, er dette en flott mulighet til å lære et fag gjennom å jobbe praktisk, og du har gode muligheter for jobb etter endt utdannelse. Det er et stort behov for folk med yrkesfaglig bakgrunn i Hallingdal over de neste 5 år, og E-CO Energi alene vil ha behov for et titalls nye ansatte med slik bakgrunn.

Industripatruljen fortalte også om mulighetene gjennom Y-veien, som gjør at elever med yrkesfaglig bakgrunn og fagbrev kan starte rett på en 3-årig ingeniørutdannelse på lik linje med de som har studiespesialisering dersom de ønsker det. Det krever imidlertid en litt annen oppbygging av første året på ingeniørstudiet med noe mer teori, noe som gjør at de høgskoler som tilbyr dette har egne opplegg for studenter med fagbrev.

Industripatruljen består i år av elever fra Ål videregående som er lærlinger ved Protan, Hallingplast og E-C

Kontakt oss