Ny IA-avtale

Informerer om IA

IA-rådet i Buskerud informerer i disse dager arbeidslivet om den ny IA-avtaler. Denne gang var turen kommet til Hønefoss som var ett av de 5 stedene i Buskerud hvor informasjonsmøtene arrangeres.

Publisert 27.08.14

Buskerud

Hensikten med informasjonsmøtene er å gi kunnskap om endringene i IA-avtalen. - Det er viktig at man ikke bare fortsetter som før, men tar  virkemidlene i bruk, sier regiondirekør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud.

Samarbeidet om IA er et viktig virkemidel som gir resultater når det arbeides systematiske over tid. Det har vi mange gode eksempler på.

På Hønefoss hadde nesten 80 representanter fra offentlig og privat arbeidsliv møtt opp for