Innspillseminar

Onsdag 24. september arrangerer NHO Buskerud innspillsseminar på Sundvolden Hotel. En rekke politiere og bedriftsledere vil møte fram for å gi innspill til arbeidet med bo- og arbeidsregioner.

Publisert 22.09.14

Buskerud

Seminaret handler om hvorfor effektive bo- og arbeidsregioner er viktig for næringslivet. - Det er viktig at vi belyser dette fra et Buskerud-perspektiv, sier regiondirektør Per Steinar Jensen, og det vil vi forsøke å gjøre.

Gjennom Ringeriksløsningen vil vi illustrere hva som kan være viktig  å gjøre for å utvikle en effekti og attraktiv bo- og arbeidsregion.
 Fortsatt er det mulig å melde seg på.

Kontakt oss