Inspirerende dag hos DEFA i Nesbyen

De politikerne og bedriftslederne som "gikk for næringslivet" i Hallingdal denne uken, lærte mye om hvordan det er å drive en familieeid hjørnestensbedrift i dagens distrikts-Norge. DEFA opererer i et knalltøft internasjonalt marked, og er avhengig av gode rammevilkår for å henge med i konkurransen.

Publisert 04.05.17

Buskerud

NHO er i gang med valgkamparrangementet "Gå for næringslivet" i Buskerud. Konseptet handler om å gå for arbeidsplasser, trygghet og fremtidens velferdssamfunn - og er en anledning for politikere og bedriftsledere til å bli bedre kjent, lytte og diskutere hvordan man i fellesskap kan skape nye arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Ønsker vi et norskeid næringsliv? var ett av temaene som ble diskutert. Norske bedrifters rammebetingelser var et aktuelt diskusjonstema som følge av dette.

Andre viktige saker som ble diskutert:

  • Private bedrifters betydning som hjørnestener i utsatte lokalsamfunn
  • Kapital og vilje til å satse og reinvestere, blant annet i nytt produksjonsutstyr, er nødvendig for å kunne henge med i produktutviklingen
  • Formueskatten ble foreslått omdøpt til "Den særnorske gründer- og eierskatten" og innebærer en konkurranse-ulempe for norskeide bedrifter sammenlignet med utenlandskeide. Det er viktig å skape forståelse hos politikere for hvordan      formueskatten faktisk virker
  • Infrastruktur: Nyveien Sokna-Ørgenvika er en "tidsmaskin", som betyr mye for næringslivet i Hallingdal
  • SkatteFunn: Fokus på utdanning med økt kvalitet og relevans for næringslivet

-Vi skal bidra til fellesskapet, sa sjefen i Skistar Hemsedal, Andreas Smith-Erichsen. -Men vi må ha rammebetingelser som gjør at vi kan tjene penger. Skaper vi arbeidsplasser, skaper vi også skatteinntekter for lokalsamfunnet. Men da må vi være i stand til å kunne konkurrere.